Senior Financieel Adviseur

Gemeente West Betuwe
Bekijk opdracht


West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen en werken is. Waar iedereen zich welkom en goed geholpen voelt. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking zorgt dat onze gemeenschap tot volle bloei komt. De medewerkers van onze organisatie bieden dienstverlening dichtbij en op maat.

Eén van de belangrijke speerpunten van ons bestuur, is dat we een financieel robuuste gemeente willen zijn. Een gemeente met een gezond financieel lange termijn perspectief. Dit is een opgave voor de gehele organisatie. Om bovenstaande te bereiken zijn we volop bezig met het versterken van de financiële functie. Team financiën levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Voor dit team zoeken we als tijdelijke versterking 
een Senior financieel adviseur
voor 32 uur per week voor een periode van 4 maanden.
Over het team
Het team Financieel Beleid en Advies bestaat op dit moment uit 3 senior financieel adviseurs en 3 financieel adviseurs, een junior financieel adviseur en een ondersteunend medewerker. De medewerkers van het team spelen een coördinerende rol voor wat betreft de planning & control cyclus, en ondersteunen & adviseren B&W, budgethouders en budgetbeheerders ten aanzien van financiële vraagstukken. Een aantal specialistische taken (treasury, btw, fiscaliteit, heffingen) en de financiële administratie & beheer zijn ondergebracht bij onze bedrijfsvoeringorganisatie die ook deze taken verricht voor de gemeente Tiel en Culemborg.

Over jouw rol
Samen met collega adviseur(s) heb je een gezamenlijk ‘winkel’. Samen ondersteunen jullie deze programma managers, budgethouders en -beheerders . Het gaat hierbij specifiek om de aandachtgebieden: sociaal domein en interne & externe dienstverlening.
Je helpt en ondersteunt elkaar waar mogelijk om jullie interne klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn . Jij neemt de advisering voor je rekening waar het gaat om opgaven & projecten die meer strategisch en lange termijn gericht zijn. Hierbij gaat het onder andere om het herstelplan sociaal domein, gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein en het programma veiligheid.
Voor de budgethouders- en beheerders die rechtstreeks aan je zijn gekoppeld, denk je mee en adviseer je over hoe ze hun financiële middelen optimaal in kunnen zetten om de gewenste doelstellingen te realiseren. Je helpt hen om een zo actueel en betrouwbaar beeld van de financiële situatie rondom hun budgetten te creëren, zodat ze in staat zijn om de goede beleids- en uitvoeringsplannen te maken en doelmatig hun middelen in te zetten. Je toetst de aangeleverde college- en raadsadviezen op financiële consequenties en risico’s..Je draagt vanuit je expertise bij aan projecten binnen de organisatie.
Samen met je collega’s van team financiën zorg je dat de dienstverlening zo goed mogelijk verloopt. Je levert een bijdrage aan een tijdige oplevering en goede kwaliteit van de P&C-producten. Je denkt mee over verbetering van de dienstverlening en de P&C-cyclus. Je bent in staat je collega’s daar in mee te nemen. Je draagt er aan bij dat de financiële administratie actueel en betrouwbaar is. Je draagt je steentje bij aan een goede samenwerking met de financieel medewerkers van de bedrijfsvoeringorganisatie. Bovendien draag je – pro-actief - bij aan het versterken van de financiële sturing binnen de organisatie en het verbeteren van de manier van werken binnen het team. Je neemt verantwoordelijk voor een goede onderlinge samenwerking binnen het team. Je houdt de collega’s uit het team goed op de hoogte van je werkzaamheden, informeert hen proactief en benut bewust hun kennis & kunde.

Doelstellingen

 • Je bent adviseur voor een aantal budgethouders en -beheerders.

  • Je adviseert over financiële vraagstukken die aan je worden voorgelegd.

  • Je toetst de aangeleverde college- en raadsadviezen vanuit de organisatie op financiële consequenties, risico’s en monitoring.

  • Je draagt bij aan het bereiken van een actuele en betrouwbare informatievoorziening zodat budgethouders en -beheerders goed op hun budgetten kunnen sturen. • Je adviseert over een aantal vraagstukken en projecten die meer strategisch van aard zijn en gericht op de langere termijn. Heel specifiek is de bijdrage die je levert aan het herstelplan sociaal domein.

 • Je levert een bijdrage aan producten in de P&C-cyclus.

 • Je draagt er aan bij dat de financiële administratie actueel en betrouwbaar is.

 • Je houdt de collega’s uit het team goed op de hoogte van je werkzaamheden, informeert hen proactief en benut bewust hun kennis & kunde. Het werk dat gedaan hebt is voor de collega’s transparant, zodat ze het in een later stadium ook weer goed over kunnen nemen.


Resultaat

 • De collega’s waarmee je samenwerkt in kader herstelplan sociaal domein vinden dat je een waardevolle bijdrage hebt geleverd.

 • De budgethouders en -beheerders waaraan je adviseert voelen zich goed ondersteund.

 • De bestuurders die bij adviesdossiers betrokken zijn voelen zich goed ondersteund.

 • Besluiten die door bestuur, directie en management en budgetbeheerders zijn genomen zijn en die binnen jouw portefeuille vallen, kunnen door jouw bijdrage op passende wijze administratief worden verwerkt.

 • Tijdige en kwalitatief goede bijdrage aan P&C-producten.

 • Collega’s uit het team zijn goed op de hoogte (gehouden) van de werkzaamheden die je hebt opgepakt en kunnen na je vertrek de betreffende werkzaamheden makkelijk overnemen.


Expertise

 • Een afgeronde financiële HBO-opleiding (bijv. HEAO, Bedrijfseconomie, SPD);

 • Ruime ervaring met advisering op het gebied van het sociaal domein.

 • Minimaal 3-5 jaar ervaring als financieel adviseur in de gemeentelijke overheid;

 • Kennis van Key2financien en Lias is een pré;

 • Je hebt analytisch denkvermogen, een helicopterview en bent in staat is om zaken in het juiste (lange termijn) perspectief. te plaatsen.

 • Je hebt overtuigingskracht.

 • Je hebt politieke en organisatorische sensitiviteit.

 • Je bent integer en een teamplayer.

 • Je bent schakelt snel tussen dossiers en stelt de juiste prioriteiten.

 • Je bent pro-actief en pakt je verantwoordelijkheid.


Eisen • Kandidaat heeft kennis en ervaring van en met Key2financien en Lias.

 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk en denkniveau of hoger in een relevante richting.

 • Tijdens een verificatiegesprek wordt er getoetst op de volgende onderdelen:- Je hebt analytisch denkvermogen en overtuigingskracht.
  - Je hebt ervaring met advisering met strategische/lange termijn
  vraagstukken en projecten.
  - Je hebt politieke en organisatorische sensitiviteit.
  - Je bent integer en een teamplayer.
  - Je bent schakelt snel tussen dossiers en stelt de juiste prioriteiten.
  - Je bent pro-actief en pakt je verantwoordelijkheid.

  Deze punten worden na een gesprek toegekend.


Wensen • De kandidaat heeft ervaring met het financiële advisering voor vraagstukken die betrekking hebben op sociaal domein.

 • Kandidaat heeft aantoonbare en relevante werkervaring als financieel adviseur bij een gemeentelijke organisatie.

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met financiële advisering voor wat betreft strategische/lange termijn vraagstukken en projecten.

 • Kandidaat heeft ervaring met advisering op verschillende verschillende beleidsterreinen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. We onderkennen de volgende terreinen: sociaal domein zorg/welzijn, sociaal domein sport/onderwijs/cultuur, veiligheid & ondermijning, externe dienstverlening en bedrijfsvoering (interne dienstverlening)


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht