Senior filenet beheerder

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtbeschrijving

Als senior Filenetbeheerder heb je een rol met meerdere verantwoordelijkheden. Je bent de echte filenetspecialist, kent het product van haver tot gort. Je hebt ook een ruime technische achtergrond, je kan de filenetapplicatie plaatsen in de technische omgeving waar deze draait. Kennis en verstand van infrastructuur/netwerken en databasebeheer is noodzakelijk om vraagstukken te kunnen plaatsen in de juiste context. Je hebt eveneens een adviserende rol naar je collega's en de organisatie als die daar om vraagt. Je werkt nauw samen met de filenet architect, de coordinator en de collega filenetbeheerders. Het team is momenteel op zoek naar meerdere collega's. Er is veel werk en er wordt flexibele en nauwe samenwerking verwacht. Er starten binnenkort meerdere junioren die het vak en de filenetkennis nog moeten opdoen. Deze hebben begeleiding nodig en een gedreven en gedegen learning on the job collega nodig die ze mee neemt en opleidt. Ook deze verantwoordelijkheden vallen binnen de taakomschrijving. Tegelijkertijd is de druk op de operationele gang van zaken onverminderd. Het contact met de eigen ontwikkelaars en de klant is intensief op basis van scrum en devops methodieken. Binnen het team wordt er hybride gewerkt waarbij thuis- en kantoorwerk naast elkaar bestaan. Er wordt naast het beheer en advisering dus ook om didactische skills gevraagd. Omdat er nieuwe instroom van nog vak onbekwame collega's plaats vindt is het ook zaak om vanuit je rol de innovativiteit en kwaliteit in de gaten te houden van het product in zijn geheel. Stilstand is achteruitgang en moet ten allen tijden worden voorkomen door de juiste stappen tijdig te zetten en te adviseren. Er gebeurt veel op het gebied van informatiemanagement en bedrijfskritische documentmanagementsystemen binnen het Rijk. Er wordt fors op ingezet en velen ogen zijn gericht op Digital Force en de producten die zij leveren. Deze leadingrol hebben we en willen we behouden. Daarom is het van belang dat je goed en wel geinformeerd bent over het rijksbrede landschap van informatiesystemen en je kansen herkent en die tijdig weet te pinpointen

Achtergrond opdracht

Binnen het Team DocKast worden meerdere documentmanagementsystemen beheerd, ontwikkeld en doorontwikkeld voor meerdere
departementen en uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk. We bestaan uit meerdere DevOps-teams, veelal georganiseerd rond de verschillende applicaties die we beheren, zoals DigiDoc en DigiJust. We worden binnen het Rijk steeds bewuster van het nut en de noodzaak van verantwoord en effectief informatiebeheer. Dat betekent dat de toekomst ons veel gaat brengen: nieuwe klanten, nieuwe uitdagingen! In het team waar deze inzet nodig is is alleen personeelskrapte ontstaan door uitstroom en doorstroom. Er zijn op dit moment te weinig beheerders om alle werkzaamheden op te pakken, laat staan om nieuwe collega's te begeleiden en op te leiden. Zaken blijven liggen. Voor stappen voorruit is niet of nauwelijks tijd.

Organisatorische context en cultuur

Wij zijn Digital Force, een van de faciliterende ICT bedrijven binnen het rijk, onderdeel van het ministerie van Digitale Zaken. We zijn een grote fullservice ICT-dienstverlener binnen het rijk en voorzien meerdere rijksonderdelen geheel of gedeeltelijk van onze producten en diensten. Hiermee zorgen we dat vele duizenden ambtenaren binnen en buiten Nederland hun werk kunnen doen. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in ons eigen datacenter, bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Eisen

Kandidaat beschikt over een HBO opleiding

Kandidaat heeft relevante Filenetopleidingen incl certificaten

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Websphere, SQL en Powershell

Kandidaat is doorgewinterd en heeft aantoonbare kennis en ervaring van beheer op filenetsystemen incl. certificeringen

Kandidaat heeft kennis van document managementsystemen en adviesvaardigheden

Kandidaat heeft kennis van infrastructuur op het gebied van netwerken, servers en de verschillende componenten

Kandidaat heeft 7 jaar kennis en ervaring in filenet applicatiebeheer en werken met IBM filenetsystemen (migratie en implementatie)

Kandidaat  heeft 4 jaar kennis en ervaring van technische infrastructuur en databses

Kandidaat heeft 4 jaar kennis en ervaring met scrum en devops

Kandidaat heeft 4 jaar kennis en ervaring van werken met Jira, Confluence en ITIL processen

Wensen

Kandidaat heeft kennis hebben van de IBM Filenet P8 omgevingen

Kandidaat heeft kennis en ervaring in het werken van devops omgevingen

Kandidaat heeft ervaring in het hebben van kennisoverdracht en didactische vaardigheden

Kandidaat heeft kennis hebben van de informatiesystemen binnen het rijk,

Kandidaat heeft ervaring in het doorvoeren van grote infrastructurele wijzigingen

Kandidaat heeft kennis van applicatiearchitectuur en applicatieplatformen, incl. TOGAF certificering


Competenties


- communicatief vaardig

- sociaal vaardig

- didactisch sterk

- adviserende kwaliteiten

- vasthoudend en doorzettingsvermogen 

- stressbestendig

- om kunnen gaan met botsende belangen

Overige functiewensen

kennis en of ervaring in het naar de cloud brengen van filenetapplicaties.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten