Senior Business Controller met G4 ervaring

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Houd je complexe transformatievraagstukken? Van nadenken over hoe dingen anders en hoe dingen beter kunnen? Wij zoeken jou! Een ervaren business controller. Het lukte de gemeente Utrecht de afgelopen jaren nog om de kosten in het sociaal domein te financieren binnen de begroting. Nu is ook voor Utrecht het gat onoverbrugbaar geworden. Er is een houdbaar zorgstelsel nodig en we moeten de trends doorbreken van stijgende vraag en kosten in een dalende arbeidsmarkt. Dat vraagt van de gemeente en onze partners stevige keuzes om de opgaven in het sociaal domein het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd willen we ook geen ontwrichtend effect creëren.

Dit is je werk
Als business controller ben je de strategisch partner voor het programmateam dat deze transformatie gaat realiseren. Je adviseert/spiegelt de collega’s over de toekomstige inrichting van de sociale basis, de jeugdzorg en Wmo en vertaalt scenario’s naar een financieel perspectief waarmee bestuur en politiek de goede afwegingen kunnen maken.
Ook wat betreft governance stel je de nodige vragen: hoe en/of in welke mate kunnen we grip houden op de uitvoering? Hoe kan de gemeente regisseren, terwijl we ook midden in de uitvoering zitten en diverse rollen hebben (financier, opdrachtgever, uitvoerende partij)? De transformatie is een complex traject, en we zoeken iemand die direct kan instappen. Door een helder inzicht te geven, help jij het programmateam die inzichten ook te verwerken in toekomstig beleid.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je beschikt over ten minste een afgeronde HBO opleiding.
  • Je hebt tenminste 3 opdrachten afgerond als kwartiermaker op het gebied van transformatieprocessen.
  • Je hebt ervaring bij een G4 gemeente (Den Haag, Utrecht, Rotterdam of Amsterdam)
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt jouw opleiding aangevuld met een relevante bedrijfseconomische specialisatie.
  • Je hebt ervaring op het sociaal domein, voorkeur met de sociale basis, jeugd of Wmo.
Competenties:

  • Je bent een prettige gesprekspartner voor collega’s en externen, hebt goede advies- en communicatievaardigheden en bent samenwerkingsgericht.
  • Je beschikt over een sterke organisatiesensitiviteit, bent nieuwsgierig en daagt graag uit als het gaat om de kwaliteit van analyses en de onderbouwing van besluiten.
  • Flexibiliteit en veerkracht om in een dynamische omgeving te functioneren.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06101
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 december 2023
Einddatum: 1 juni 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16-36
Intakegesprek: 13 november 2023 in de ochtend
Sluitingsdatum: vrijdag 3 november 2023 om 11.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten