Senior Business Consultant

UWV Amsterdam
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

UWV is op zoek naar een Senior Businessconsultant voor het programma Helios.
Daar het programma een nieuw autorisatiebeheer systeem implementeert is aantoonbare ervaring op het gebied van autorisatiemanagement een must.
 Voor de implementatie van het nieuwe autorisatiebeheer systeem is een efficiënte en effectieve inrichting noodzakelijk. Als businessconsultant van het programma ben je de liaison tussen business, techniek en het projectmanagement.

Opdrachtomschrijving
•    Het analyseren van en adviseren over (divisie-overstijgende) ICT-oplossingen voor problemen of veranderingsbehoeftes van de business die middels geautomatiseerde informatievoorziening opgelost kunnen worden, als basis voor besluitvorming;
•    Coördineren van de business behoefte/ uitgangspunten systemen;
•    Vaststellen van de requirements voor de gegevensleveringen aan derde partijen;
•    Bepalen toekomstige (uniforme) processen;
•    Ontwikkelen en/of adviseren van een technische oplossing m.b.t. gegevensuitwisseling.

Aanvullende functie-eisen:
•    Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als businessconsultant in de afgelopen 5 jaar
•    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten van Autorisatie Management bij soortgelijke organisaties als het UWV in de afgelopen 5 jaar
•    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Quality Assurance in de afgelopen 3 jaar.
•    Ruime kennis van Autorisatie Management en deze kunnen uitdragen.
•    Gedegen (UWV)- IT kennis (infrastructuur, netwerk, database en cloud)

Resultaatverplichting
    Inventarisatie, analyse en evaluatie van knelpunten in de bedrijfsvoering Scopafijth breed en deze signaleren aan de verantwoordelijk manager
•    Probleemanalyses en impactanalyses opstellen
•    Notities met een veranderanalyse en advies zodanig dat deze kan worden vertaald naar informatiebehoefte
•    In voorkomende gevallen optreden als coördinator/deelprojectleider van deelprojectteams en als zodanig opstellen van plan van aanpak van het betreffende deelproject.
•    Bijdragen aan de realisatie en acceptatie van de veranderingen

Eisen:
- Een doorleenconstructie is niet toegestaan
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV
  heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
  - Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  - Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

Wensen:

Competenties:


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op [email protected]


Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten