Senior Beleidsadviseur Wonen en Zorg

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Senior beleidsadviseur wonen en zorg. De nadruk ligt op het werken aan de concretisering van de woonzorgvisie n.a.v. landelijke ontwikkelingen, regionale afspraken en lokale netwerken.

Verder kan je o.a. te maken krijgen met de volgende werkzaamheden:

  • Je bent adviseur voor ruimtelijke processen m.b.t. de initiatieven wonen en zorg
  • Je houdt je bezig met het monitoren van de bestedingsreserve langer zelfstandig wonen
  • Je levert een bijdrage aan de woonagenda
  • Je maakt prestatieafspraken op het gebied van wonen en zorg

Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

MRO
Werken voor MRO is werken voor de afdeling die het dichtst bij het bestuur staat. Hier maak je beleid en bepaal je hoe je gemeentelijke doelstellingen het best realiseert. Maar je doet veel meer dan achter je bureau beleid schrijven. Je gaat ook naar buiten om te zien wat er bij onze inwoners en maatschappelijke partners speelt. Jij helpt de gemeente met resultaatgerichte strategie.

Het team

Het team Ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit ongeveer 15 medewerkers. Samen met het team Ruimtelijke kwaliteit zijn wij de (beleids-)ontwikkelafdeling voor ruimtelijke vraagstukken. Ons team levert een bijdrage aan een duurzame en leefbare groene stad. We weten wat er speelt en wanneer iets kan en moet. In samenspraak met burgers en bedrijven stellen wij kaders op die ruimte geven, en begeleiden wij ruimtelijke en maatschappelijke trajecten om te zorgen dat het plezierig en veilig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente.

- Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

- Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

- Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

- Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

- Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

- Samenwerking: Je kan goed samenwerken in een team, maar daarnaast ben je in staat om proactief en zelfstandig taken op te pakken en uit te voeren. Hierbij ben je in staat om zelf verbindingen te zoeken met andere disciplines en belanghebbenden.
- Communicatie: Zowel mondeling als schriftelijk beschik je over een uitstekende communicatie. Je bent in staat om bewoners, maar ook wethouders te woord te staan, brieven te schrijven en beleidsnota’s op te stellen.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 29 februari 2024 van 9:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht