Senior beleidsadviseur/projectleider toekomstbeeld ov

Provincie Utrecht
Bekijk opdracht


Je bent een beleidsadviseur die goed bekend is met de mobiliteitsontwikkelingen in de maatschappelijke- en bestuurlijke context. Je weet de belangen vanuit de provincie goed te benoemen en te vertegenwoordigen op lokaal en landelijk niveau.
Je verbindt mobiliteits- en ruimtelijk economische programma’s aan elkaar te verbinden en linkt deze aan de provinciale opgave. Het zwaartepunt van je werkzaamheden ligt op spoorse thema’s.
Je werkt bijvoorbeeld de regionale Spooragenda verder uit en levert een inhoudelijke inbreng vanuit het provinciale belang in studies met het Rijk, NS en/of ProRail (bijvoorbeeld de A12-spoorcorridor). Naast deze spoorse projecten, ben je nauw betrokken bij de multimodale knooppunten waar het spoor een belangrijk opstap- en overstaplocatie is. Ook stel je in overleg met collega’s in de Noordvleugel

(provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) ieder jaar een advies op voor NS en ProRail voor haar vervoer- en beheerplan.

Intern ben je inhoudelijk ondersteunend en soms initiërend voor de taken die hieruit voortvloeien. Het gaat hierbij veelal om het behartigen van het belang van de provincie Utrecht in overleggen en werkgroepen met andere decentrale overheden, NS en ProRail. Dit doe je op basis van je inhoudelijke en technische kennis van het spoorsysteem, het opzetten van dienstregelingen, wisselwerking met (H)OV en de relatie met beleidsplannen en ontwikkeling van de provincie. Daarnaast ondersteun je bij interne vraagstukken, de organisatie van de landsdelige OV- en Spoortafel en maak je deel uit van het kernteam Ketens&Knopen.

Competenties

 • Verbindend: in staat partners en stakeholders en individuen daarbinnen te verbinden aan het gezamenlijke programma.

 • Samenwerkingsgericht: in staat om samen te werken en om relevante stakeholders te betrekken waar nodig.

 • Pragmatisch en resultaatgericht: geeft proactief en met een hands-on mentaliteit invulling aan zijn/haar verantwoordelijkheden en taken.

 • Flexibel in denken en doen: in staat om te schakelen tussen strategische vraagstukken op de lange termijn en praktische vraagstukken die vandaag en morgen aan de orde zijn.

 • Organisatiesensitief: kan goed acteren in samenwerking met en tussen de provinciale en gemeentelijke organisatie en de bestaande samenwerkingsverbanden regionaal en met het Rijk.

 • Uitstekende schriftelijke- en mondelinge vaardigheden


Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Eisen • Aantoonbaar netwerk met partijen als ProRail, NS en IenW OVS;

 • Aantoonbare werkervaring met het vertalen van een provinciale strategie van de bereikbaarheidsopgave naar de doorwerking op Spoorse dossiers en knooppunttrajecten;

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied openbaar vervoer, en daarbij specifiek op spoorse dossiers;


Wensen • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van vervoerskunde of planologie;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in de afgelopen 8 jaar;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied openbaar vervoer waaronder spoorse dossiers in de afgelopen 8 jaar;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het uitbrengen van vervoerkundige adviezen en het behartigen van het OV belang.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht