senior adviseur glastuinbouw

Hoogheemraadschap Van Delfland
Bekijk opdracht

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.


Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.


Omschrijving werkzaamheden


Wat ga je doen?


Als Projectleider Glastuinbouw zet je samen met collega’s je tanden in de inspanningen van Delfland in de Glastuinbouw-sector in ons gebied. Je wordt trekker van de Werkgroep Glastuinbouw onder aansturing van het programma Waterkwaliteit. Deze werkgroep werkt aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater o.a. door een samenhangende aanpak van meer meten, toezicht & handhaving en beïnvloeding. Je trekt de regionale samenwerking met gebiedspartners in de Emissieloze Kas. Daarnaast zorg je als coördinator Glastuinbouw voor heel Delfland voor integrale samenhang, visie en strategie over de beïnvloeding van de Glastuinbouw en de sector. In jouw rol ben je, samen met de ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer, verantwoordelijk voor infomeren en adviseren van de betrokken bestuurder(s) op dit dossier. Offerteaanvraag inhuur Senior Adviseur Glastuinbouw pagina 6 van 15 Kenmerk: T94438 10 juni 2024Waar ga je werken?


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak: wij zorgen voor droge voeten en schoon water in een dichtbevolkt en intensief gebruikt stukje Nederland. En hoewel Delfland 735 jaar bestaat, zijn we allesbehalve ouderwets. We besteden veel aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Geworteld in het verleden werken we zo, samen met verschillende partijen, aan een mooie toekomst voor ons gebied en onze inwoners!


Je werkt vanuit de afdeling Planvorming voor het programma Waterkwaliteit. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team, van circa 40 medewerkers, doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en wil met die reden zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking en ontwikkeling gerichte sfeer en werkwijze. Het programma Waterkwaliteit kenmerkt zich door gedreven professionals die alle zeilen bijzetten om de waterkwaliteitsdoelen voor de Europese deadline van 2027 te halen.Eisen • Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van waterbeheer.

 • BeschikbaarheidDe aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 18 uur per week vanaf 1 augustus 2024

 • CompetentiesUit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:

  Analystisch vermogen
  Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband)
  Beïnvloedingsvermogen
  Bestuurssensitiviteit

  Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde competenties beschikt.

  ​Het is ter beoordeling aan Delfland of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording in Negometrix daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.

 • Kennis en expertiseUit het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

  Academisch werk en denkniveau
  Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van waterkwaliteit in relatie tot emissies;
  Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring met werkzaamheden in de glastuinbouw sector.
  Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke afstemming en de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.

  Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde kennis en expertise beschikt.

  ​Het is ter beoordeling aan Delfland of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording in Negometrix daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.

 • Prijs

 • VormvereisteInschrijver moet het CV van de aangeboden kandidaat invoegen bij deze vraag. Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina's bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Delfland houdt zich het recht voor om deze referenties daadwerkelijk na te gaan.


Wensen • Ervaring met Mutual Gains Approach / strategisch omgevingsmanagement

 • Ervaring met Toezicht en Handhaving


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht