Senior Adviseur

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Opdrachtomschrijving:Als Senior Adviseur ben je verantwoordelijk voor de (verdere) bewustwording van de Banenafspraak binnen beide ministeries (en haar concernpartners) en het creëren van meer draagvlak. Jij weet als geen ander hoe je dit, specifiek voor de Banenafspraak, moet realiseren. Daarnaast ben jij een enorme bron van kennis op het gebied van alle vragen over de Banenafspraak.Je bent verantwoordelijk voor de instroom, het behoud en de mogelijke doorstroom van kandidaten met een indicatie Banenafspraak binnen beide ministeries (en haar concernpartners). Je weet goede kandidaten uit de krappe arbeidsmarkt aan je te binden en te enthousiasmeren. Je begeleidt de volledige procedure, zorgt voor een goede instroom/on-boarding en een goede interne en externe begeleiding van de nieuwe medewerker, alsook van de toekomstig leidinggevende en de HR adviseurs. Door jouw kennis en kunde zorg je ervoor dat instroom van nieuwe kandidaten zoveel mogelijk leidt tot duurzame plaatsingen.Je bent verantwoordelijk voor een juiste borging van de uitvoering van de Banenafspraak en alle procedures binnen beide ministeries (en haar concernpartners). Je zorgt ervoor dat de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de Banenafspraak geborgd is, kennis is vastgelegd en de gebruikte tools en methodieken beschikbaar zijn en blijven.Als adviseur ben je gedreven, zelfstandig, enthousiast, communicatief, verbindend en je bent een goede netwerker. Aanvullend hierop werk je procesgericht en leg je werkzaamheden altijd nauwkeurig vast.Achtergrond opdracht:De directie Mens en Organisatie (MenO) is een onderdeel van de bedrijfsvoering binnen de ministeries EZK en LNV. MenO focust op het verlenen van diensten aan (interne) klanten/gebruikers en ondersteunt de EZK- en LNV-organisaties en hun medewerkers zodat zij zich kunnen concentreren op hun primaire taken.MenO biedt flexibele capaciteit, innovatief en professioneel advies, goede diensten en project- en programmamanagement om EZK en LNV te helpen hun doelstellingen te behalen. MenO heeft een regisserende en adviserende rol voor deze ministeries en bestaat uit drie onderdelen:- Personeel en Organisatie (P&O): P&O richt zich op beleid en strategie op P&O-gebied met een focus op de krapte op de arbeidsmarkt en leiderschapsontwikkeling met het oog op een inclusieve organisatie.- Bureau Managementondersteuning (BMO): BMO ondersteunt lijn-, project- en programmamanagement bij de DG’s, staf en bestuursraden van de kerndepartementen EZK en LNV.- POOL: POOL levert project- en programmatische expertise en capaciteit. POOL zet project- en programmamanagers en trainees in die (innovatieve) oplossingen voor complexe opgaven realiseren. Twee miniseries in Den Haag, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met maatschappelijke impact op verschillende beleidsterreinen. Organisaties met een eigen werkcultuur die samen de directie Mens & Organisatie delen. Vanuit goed werkgeverschap vinden het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een inclusieve omgeving onontbeerlijk. Een omgeving waar iedereen welkom is en talenten optimaal benut worden.Het draagvlak voor Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DG&I) binnen de organisatie essentieel. Momenteel wordt hard gewerkt om de totale DG&I-strategie binnen de ministeries vorm te geven. Onderdeel hiervan is de strategie op de Banenafspraak. Om deze goed vorm te geven en hierover te adviseren zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur op het gebied van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (Banenafspraak).De ingezette kandidaat zal wel onder gezag en verantwoording van de Opdrachtgever werken en de ingezette kandidaat mag worden vervangen.Eisen:-Een doorleenconstructie is niet toegestaan - Hbo-/wo- werk- en denkniveau;- Aantoonbare kennis en ervaring met de wet Banenafspraak;- Aantoonbare ervaring waaruit blijkt dat je de arbeidsmarkt van mensen met een indicatie Banenafspraak en alle spelers binnen deze markt kent.Naast de hierboven gestelde functie-eisen, gelden de volgende eisen:• De werkzaamheden worden verricht voor gemiddeld 16 tot 36 uur per week.• Deze werkzaamheden dienen hybride te worden uitgevoerd in Den Haag en/of op een tussen de kandidaat en Opdrachtnemer af te stemmen andere locatie, onder voorwaarde dat de kandidaat naar kantoor van Opdrachtgever komt als Opdrachtgever dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk acht. De locaties te Den Haag zijn Bezuidenhoutseweg 73 en Prinses Beatrixlaan 15.• De kandidaat die de werkzaamheden uitvoert is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.• Voor de uitvoering van de opdracht geldt ‘bring your own device’. Dat wil zeggen dat Opdrachtnemer ervoor zorgt dat de ingezette kandidaat de beschikking heeft over (mobiele) ICT-apparatuur om de opdracht uit te voeren. Hierbij dient Opdrachtnemer erop toe te zien dat de ingezette kandidaat de instructies van Opdrachtgever opvolgt (hieronder valt o.a. dat moet worden gewerkt op de ICT-werkplekomgeving van Opdrachtgever dat op de (mobiele) apparatuur moet worden gezet).• Het uurtarief dient ‘all-in’ te zijn. Daaronder is in elk geval begrepen: de salariskosten, de overheadkosten, de kosten voor het gebruik van apparatuur ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, verzekeringskosten, eventuele kosten voor e-factureren en reis- en verblijfkosten. Aanvullende informatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht