Redacteur

Sociale Verzekeringsbank
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Drie redenen waarom dit jouw opdracht is
Omdat je snel complexe zorg- en sociale inhoud begrijpt, essentieel voor de communicatie rondom het Programma Toekomstbestendig PGB.
Omdat je creatief bent en ervaring hebt met relevante tools, waardoor je complexe informatie eenvoudig en aantrekkelijk kunt presenteren.
Omdat je een sterke communicator en netwerker bent, wat cruciaal is voor de samenwerking binnen de SVB en het slagen van het programma.

Jij doet het
Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). We bewegen mee met de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering en die van onze ketenpartners, in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.

Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt voor veel mensen uitkomst en DZW is een belangrijke spil in de complexe, betrokken en interessante keten om dit te realiseren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is PGB2.0 ontwikkeld/ in ontwikkeling. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Het Transitieteam, waar we jou als interim professional nodig hebben, draagt met een programmatische aanpak en het programma Toekomstbestendig PGB bij aan de implementatie van het werken met een nieuw PGB Portaal. Een veranderopgave. Ter versterking zijn wij op zoek naar een Redacteur met een talent voor creëren.

Jouw werkzaamheden zien er als volgt uit:

Je realiseert verschillende communicatie-uitingen. Dat doe je door vormgeving, actualisering, plaatsing en het redigeren van notities, teksten, plannen en communicatie-uitingen (inclusief bijeenkomsten) rondom acties aangaand het Programma Toekomstbestendig PGB;
Je bedenkt en managet veranderstrategieën. Hierbij kun je denken aan een communicatieplan ontwikkelen, het maken van een impactanalyses of een implementatieplan;
Je bent de linking pin met interne communicatie en staat opgesteld voor het verder uitwerken van de communicatie-aanpak i.s.m. interne communicatieadviseur;
Je voert projectspecifieke communicatie-activiteiten uit;
Je voert stakeholdersanalyses uit en draagt bij aan stakeholdersmanagement;
Je doorziet hoe het programmateam van top tot op medewerkersniveau kan inzetten op cocreatie;
Je bent in staat om teksten en notities (ook op beleidsniveau) om te zetten in begrijpelijke taal;
Je levert een bijdrage aan probleemanalyses en verandertrajecten door interviews uit te voeren en te fungeren als sparringspartner.
Als redacteur neem je mede verantwoordelijkheid voor:

Als resultaat draag jij voor de SVB bij aan de implementatie van de communicatieaanpak van het Programma Toekomstbestendig PGB en de voortbrenging van kwalitatief (op vorm en inhoud) goede producten.

Jij bent het
Je bent een ervaren professional die:

Ervaren professional in het sociale/zorgdomein, eventueel op interim basis;
Snel in staat om inhoud en context te begrijpen;
HBO werk- en denkniveau;
Volwaardige gesprekspartner voor interne en externe partijen;
Affiniteit met dienstverlening, veranderkundige achtergrond is een pre;
Resultaatgericht, met oog voor de veranderende omgeving en betrokken personen;
Politiek bewust en in staat om zelfstandig en flexibel te werken;
Draagt bij aan kennisoverdracht en -deling;
Talent voor creëren, ervaring met tooling zoals Canva en data storytelling.
Verder ben je...

Voortvarend;
Pro-actief;
Mensgericht.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten