Projectmanager Afvalstoffen

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Ben jij de enthousiaste interim projectmanager die Albeda komt helpen om de toekomst verder vorm te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Albeda is met 22.000 studenten en ruim 30 locaties in de regio Rotterdam een van de grootste ROC’s van Nederland. De stafafdeling Facilitair en Huisvesting faciliteert het onderwijs van Albeda en bestaat uit 3 teams, te weten Facilitair, Plannen en roosteren (van het onderwijs), en Huisvesting. De medewerkers van het team Facilitair en Huisvesting (intern 156 fte, externe flexibele schil van ca. 3 fte) zijn verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, huur-, aan- en verkoop van gebouwen en ver- en nieuwbouw van alle gebouwen. Albeda wil de kwaliteit van haar dienstverlening verder verbeteren en daarmee aansluiten op haar missie en visie, Albeda Zet de Toon! samen op weg naar de toekomst.

De Opdracht:

  • Inventariseren huidige processen en kwantitatieve gegevens afvalinzamel- en verwerkingsproces.
  • Adviseren / bijstellen / opstellen intern Beleid.
  • Formuleren aanbesteding strategie.
  • Opstellen en inrichten aanbesteding documenten.
  • Begeleiden aanbesteding proces.
  • Begeleiden beoordelingsproces.
  • Opstellen van gunningsadvies.
  • Voorbereiden implementatie traject.

De initiële opdracht loopt vanaf 1 januari 2024 tot eind juni 2024, hiervoor verwachten we een inzet van ongeveer 200 uur over deze periode.

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten