Projectleider Zuidplas Aardgasvrij

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Krijg jij energie om het proces te begeleiden om te komen tot onze uitvoeringsplannen aardgasvrij? Ben jij in staat en krijg je energie om de samenwerking met inwoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere stakeholders vorm te geven voor het project Zuidplas aardgasvrij? Heb je gevoel voor politieke verhoudingen en verschillende opvattingen over de beste aanpak in deze veranderende wereld én kan je daarin het bestuur adviseren? Ben jij in staat om zowel tactisch als (politiek) strategisch in beweging te komen? Wordt dan projectleider Zuidplas aardgasvrij voor de gemeente Zuidplas!

Welk (participatie)proces moeten we doorlopen om de dorpen aardgasvrij te maken? Hoe betrek en enthousiasmeer je inwoners en andere stakeholders voor deze overgang? Hoe maken we bedrijven(terreinen) aardgasvrij? Welke warmtebron kunnen we inwoners en ondernemers aanbieden in de weg naar aardgasvrij? Welke nieuwe technieken en oplossingen zijn interessant voor Zuidplas? Hoe houden we de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar? Dit zijn een paar belangrijke vragen waar we bij de gemeente Zuidplas een antwoord op moeten vinden.

Over jouw rol:

Als projectleider Zuidplas aardgasvrij maak je onderdeel uit van het programmateam Duurzaamheid onder de directie Opgaven en Gebiedsontwikkeling. Dit deel van de organisatie houdt zich bezig met opgaven die beleids-overstijgend zijn.

Vanuit deze rol werk je aan het proces om te komen tot uitvoeringsplannen aardgasvrij. Je stuurt het projectteam – bestaande uit junior projectleider, communicatie-en participatieadviseur – en technisch bureaus aan. Verder bereid je met de programmamanager Duurzaamheid, bestuursadviseur en de portefeuillehouder het politieke spel voor. Tot slot kan het zijn dat je andere projecten op het gebied van Warmte begeleidt.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de uitvoeringsplannen aardgasvrij. Naast het komen tot een keuze voor een warmtebron, is het op juiste wijze vormgeven aan en inrichten van de participatie-en communicatie een essentieel onderdeel van het project. Je adviseert over de bestuurlijke strategie om tot besluitvorming en uitvoering van de uitvoeringsplannen aardgasvrij te komen. Verder volg je de ontwikkeling op het gebied warmte en vertaalt dit naar de gemeente Zuidplas.

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

·    Leidinggeven aan het project(team en technisch adviesbureaus) Zuidplas aardgasvrij en vorm (laten) geven aan de communicatie-en participatiestrategie

·    Advisering over de bestuurlijke strategie om tot besluitvorming en uitvoering te komen van de uitvoeringsplannen aardgasvrij

·    Zorgdragen voor de borging van de opgave van Warmte in omgevingswetinstrumentarium van de gemeente Zuidplas en in gebiedsopgaven;

·    Zorgen voor verbinding tussen de het project Aardgasvrij Zuidplas en de overige opgaven, projecten en beleidsvelden binnen de gemeente

·    Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van warmte en daar waar nodig deze vertalen naar het project Zuidplas aardgasvrij

Functie-eisen

BELANGRIJK!; voor deze rol zoeken we een senioriteit op het onderwerp duurzaamheid, iemand die dit al doet en gedaan heeft binnen gemeentelijke overheden en daarnaast niet schrikt van bewonersavonden en hier communicatief goed in verbindt.

·       Je hebt HBO / WO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring met participatie- en samenwerkingsprocessen met inwoners en andere stakeholders

·       Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met politiek gevoelige projecten, die gekenmerkt worden door een grote mate van onvoorspelbaarheid, onduidelijkheid en onzekerheid

·       Je hebt affiniteit met de warmtetransitie en je ben in staat de kennis op hoofdlijnen snel eigen te maken

·       Je bent communicatief sterk en instaat om verschillende communicatiestijlen toe te passen

·       Je bent proactief, resultaat- en procesgericht

·       Je kunt van nature relaties leggen tussen de politieke wereld, ambtelijke wereld en de buitenwereld (diverse stakeholders)

·       Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. (is standaard)

Wij werken Hybride waardoor variabele werktijden en thuiswerken tot de mogelijkheden behoord. 

Competenties

voor deze rol zoeken we een senioriteit op het onderwerp duurzaamheid, iemand die dit al doet en gedaan heeft binnen gemeentelijke overheden en daarnaast niet schrikt van bewonersavonden en hier communicatief goed in verbindt.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van jouw profiel en gaat uit van schaal 12 met een maximum van € 6777,- uitgaande van 36 uur per week. Je krijgt dus:

 • 12 x je maandsalaris
 • Een 13e maand die periodiek naar rato wordt uitgekeerd
 • 8,33% vakantiegeld berekend over 12 maandsalarissen

Contractvorm

 • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
 • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Pensioen Plus regeling (opbouw vanaf dag 1)
 • Jaarlijks netto €3500,- opleidingsbudget
 • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
 • Mogelijkheid tot bonussen
 • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
 • Reiskostenvergoeding
 • Thuiswerkvergoeding

Bedrijfsinformatie

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan Zuidplas Groeit! en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor onze gemeente. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar, en is nog in volle gang.

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht