Projectleider Vluchtelingen

Gemeente Olst-Wijhe
Bekijk opdracht


Uitgangspunten:

 • Streven naar voorspelbare en reguliere opgaven met betrekking tot opvang/huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen.

 • Waar mogelijk uitvoering integreren in de reguliere werkzaamheden van de gemeente.


Werkzaamheden/taken/opdracht

 • Adviseren en informeren van het college en de raad van de gemeente Olst-Wijhe over huisvesting van statushouders en opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. Dit omvat:

 • De taakstellingen voor ontheemden uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders;

 • Wijzigingen n.a.v. de (mogelijke intrekking) Spreidingswet;

 • Regeling voor ontheemden uit Oekraïne; en

 • Huidige en toekomstige knelpunten erkennen en indien mogelijk verhelpen;

 • Overige beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs en welzijn informeren en consulteren.

 • Ontwikkelen van een Handelingskader ter vervanging van de crisis- of projectmodus door een aanpak die past bij de gemeente. Dit omvat een participatieproces en bestuurlijke besluitvorming.

 • Verkennen en uitvoeren van kansen en mogelijkheden om te voldoen aan de taakstellingen van de gemeente. Dit omvat out-of-the-box oplossingen voor huisvesting, opvang en aanverwante beleidsterreinen. Dit omvat ambtelijk opdrachtgeverschap om te komen tot een analyse van mogelijke opvang/huisvesting locaties en  het verkennen van locaties.

 • Organiseren van zowel gemeentelijke als particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne, met aandacht voor opvang/huisvesting, zorg, welzijn, onderwijs en inkomen.

 • Regelen van opvang van asielzoekers in samenwerking met partners zoals COA, IND, Nidos, Vluchtelingenwerk, onderwijsinstellingen in buurgemeenten en andere betrokken partijen. Dit omvat onder andere het verkennen van meerjarige opvang en evaluatie van de afgelopen winteropvang.

 • Verzorgen van tijdelijke huisvesting van statushouders indien nodig om aan de taakstelling te voldoen.

 • Verantwoordelijk voor capaciteit en beheer van budgetten die direct gerelateerd zijn aan de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne.


(Harde) eisen

 • Afgeronde HBO of Universitaire opleiding

 • Werkervaring: minimaal 2 jaren ervaring als projectleider opvang vluchtelingen

 • Kennis van wetgeving en (financiële) regelingen van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders.


Wensen

 • Kennis van lokale (maatschappelijke) partners zoals welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en zorgverleners

 • Kennis van bestuurlijk besluitvorming bij de gemeente

 • Meer dan 2 jaren ervaring als projectleider opvang vluchtelingen


Benodigd competenties

 • Organisatorisch en communicatief sterk

 • Flexibel, stressbestendig en ordelijk

 • Politiek sensitief


Eisen • Kennis van wetgeving en (financiële) regelingen van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders

 • Minimaal 2 jaar ervaring als als projectleider opvang vluchtelingen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding


Wensen • De gesprekken vinden plaats op maandag 1 juli in de ochtend. Hier graag rekening mee houden

 • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
  - Organisatorisch en communicatief sterk
  - Flexibel, stressbestendig en ordelijk
  - Politiek sensitief

 • Kennis van bestuurlijk besluitvorming bij de gemeente

 • Kennis van lokale (maatschappelijke) partners zoals welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en zorgverleners

 • Minimaal 2 jaar ervaring als als projectleider opvang vluchtelingen


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht