Projectleider verduurzaming bedrijventerreinen –

Metropoolregio Eindhoven
Bekijk opdracht


We zoeken een projectleider voor de coördinatie op het project ‘Verduurzaming bedrijventerreinen’ in de Metropoolregio Eindhoven.
In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) is energiebesparing een belangrijk onderdeel, waarbij we vooral inzetten op gedragsverandering. In de RES zijn bedrijventerreinen benoemd als een belangrijke doelgroep. In dat kader zorgen we vanuit het regionale programma energietransitie/RES voor kennisdeling tussen gemeenten m.b.t. het verduurzamen van  bedrijventerreinen. Daarbij werken we o.a. samen met partners als VNO/NCW en Brainport Development.
Via de provincie is subsidie aangevraagd bij het nationaal Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB) om hier een extra stimulans aan te geven. Deze subsidie is aangevraagd met als doel:

 • Bij 29 bedrijventerreinen in onze regio:
  - De organisatiegraad te vergroten
  - En/of de deelname aan verduurzamingsactiviteiten te vergroten (zoals opwek van energie, het terugdringen van netcongestie of klimaatadaptatie).

 • Zorgen voor delen van kennis en ervaringen met alle regiogemeenten, op basis van de ervaringen van de deelnemende gemeenten en bedrijventerreinen.


We zoeken een projectleider voor dit project, die zorgt voor de coördinatie op en de praktische uitvoering van het project. Hierbij valt te denken aan:

 • coördinatie en aansturing van de aanjagers;

 • opstellen van rapportages richting de provincie op basis van de input van de aanjagers;.

 • Zorgen voor kennisdeling in de regio, bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies.


Uiteraard in periodieke afstemming met de MRE-organisatie als opdrachtgever, en met een klankbordgroep van ambtenaren en bedrijven.

Kandidaatomschrijving • De kandidaat beschikt aantoonbaar over recente expertise en ervaring op het gebied van verduurzaming van bedrijventerreinen.

 • De kandidaat is bekend met het werken met overheden in regionaal verband.

 • De kandidaat bezit een zekere mate van senioriteit en gevoel voor samenwerken met verschillende partijen met verschillende perspectieven.

 • Bekendheid met de regio en de regio-gemeenten is een pré.


Interviewplanning


We willen de (online) interviews plannen in de week van 8 juli.

Toelichting op rooster


Gemiddeld 10-12 uur per maand; waarbij in de eerste maanden (opstart) de inzet hoger zal liggen en de periode daarna de inzet minder zal zijn.

Eisen • OpleidingDe kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding.


Wensen • Bekendheid in/met de regio
  De kandidaat heeft bij voorkeur bekendheid met de regio en de regiogemeenten.

 • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  In het gesprek wordt getoetst op de eerder genoemde gunningscriteria.

 • Recente ervaring (strategisch)
  De kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring op strategisch vlak met verduurzaming van bedrijventerreinen.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht