Projectleider vastgoed en planvoorbereiding

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Ben jij de Projectleider die ervoor zorgt dat de ruimtelijke ontwikkeling van Den Helder steeds meer vorm krijgt? Dankzij jouw advies zijn collega's in staat om een goede dienstverlening te leveren. De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen in het ruimtelijke en economische domein de komende jaren: we gaan van "Krimp naar groei", ontwikkelen een perspectief voor het maritiem cluster, starten projecten in het kader van Helders perspectief en voeren de Omgevingswet in. Daarbij verlangen de inwoners een blijvend goede dienstverlening.

Om dit te bereiken, is de organisatiestructuur aangepast waarin teams de basis vormen evenals een toenemende programmatische aanpak en samenwerking tussen die teams om tot betere integrale oplossingen en keuzes te komen.

Het opgavegericht werken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid van de medewerker en het werken in opgaveteams zijn belangrijke ingrediënten.

Daarbij stel jij zelf je team samen, betrek jij je collega’s en stuur jij functioneel collega vakspecialisten aan, waarmee je gezamenlijk het projectdoel bereikt. Jij bent verantwoordelijk, pro-actief en neemt het voortouw in de samenwerking met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, technisch beheerders, accountmanagers, enz.

Met de andere projectleiders en Beleidsadviseurs werk je samen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, deel je jouw kennis en leg je verbindingen met andere relevante ontwikkelingen binnen Den Helder. Je houdt daarbij de belangen van andere partijen zoals bedrijven en bewoners in het vizier. Bovendien informeer en adviseer je de wethouder over de voortgang in jouw project en ben je tevens aanspreekpunt voor de betreffende portefeuillehouder.

Concreet ga je aan de slag met de volgende projecten:
- Tillenhof
- Station Zuid

  • Van 18-3-2024 t/m 31-12-2024
  • Optie verlenging: 4 x 6 maanden
  • Standplaats: Den Helder
  • Uren: 12 per week

Interviewplanning: De interviews worden gehouden in de week van 4 t/m 8 maart.
Toelichting op rooster: In goed overleg is hybride werken mogelijk

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht