Projectleider – SSI Team (2 FTE

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingIn algemene zin kunnen de werkzaamheden als volgt worden beschreven:• Leidt en is verantwoordelijk voor de realisatie van omvangrijke projecten/programma's en stuurt projectteams aan.Samenvattend: Het aansturen van meerdere complexe processen/projecten; Het inrichten en ontwikkelen van datastromen; Leiding geven en begeleiden van junior ontwikkelaars; Ervaring met SQL en databasetools; Ervaring met het leiden en begeleiden van junior ontwikkelaars; Kennis van datahuishouding/datawarehousing en data verrijking/verwerking; Beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; Voltijd beschikbaar. Achtergrond opdrachtHet programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om burgers die geregistreerd stonden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) te informeren over deze registratie, de reden waarom zij daarin stonden, en óf en zo ja welke gevolgen deze registratie voor hen gehad heeft. Inmiddels heeft het programma al veel resultaat geboekt. Zo zijn verschillende moties opgepakt en uitgevoerd en zet het programma een volgende stap richting de tegemoetkoming van burgers die een nadelig effect van FSV hebben gehad. Tevens verzorgt BZB de afhandeling van de respons van burgers: ontvangen, kanaliseren, behandelen en beantwoorden. Deze respons bestaat onder andere uit formele AVG-inzageverzoeken en meldingen. Hiervoor zijn de reeds bestaande AVG-processen opgeschaald en zijn daarnaast nieuwe processen en informatiestromen ingericht. Deze dienen verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd te worden met behulp van (proces)data. Voor een goede uitvoering van de volgende fases is BZB op zoek naar professionals die leiding kunnen geven aan deze volgende fases om zodoende bij te dragen aan het realiseren van de doelen van het organisatieonderdeel Eisen Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten perfect Nederlands kunnen spreken. Opdracht is minder geschikt voor ZZP’ers ivm wet DBA Het aansturen van meerdere complexe processen/projecten; Het inrichten en ontwikkelen van datastromen; Ervaring in uitvoeren analyses en data verrijking/verwerking Ervaring in SQL Aansluiten adviseren in de aansluiting van data op ingerichte processen Kennis van datahuishouding/datawarehousing, ETL en data management Beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal WO opleidingniveau Ervaring met vergelijkbare complexe programma- en gegevensomgevingen is vereist Politiek bestuurlijke sensitiviteit is een must Beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse Taal Wensen Voltijd beschikbaar Competenties Aansturen organisatie Bestuurssensitiviteit Creativiteit Anticiperen Netwerken Omgevingsbewustzijn Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht