Projectleider / Programmamanager – EZK

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn.

Wij zoeken een projectleider die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. Je bent oprecht trots op de resultaten die je hebt gehaald met je team. En ook met de ontwikkeling die jezelf hebt doorgemaakt. Je hebt een visie op het managen van projecten, de meerwaarde van (scaled) agile/Scrum en verdere professionalisering van je vakgebied. Als projectleider openbaarmaking houd je de rijksbrede ontwikkelingen van de (met name actieve) openbaarmaking bij en ben je verantwoordelijk voor de implementatie van actieve openbaarmaking bij RVO. Bij actieve openbaarmaking moeten bepaalde informatiecategorien aangeleverd worden aan de Woo-index. Vanwege het grote aantal beschikkingen is het van belang om die categorie te ondersteunen met automatisering, maar ook zal er een voorziening getroffen moeten worden om individuele documenten te kunnen aanleveren aan de Woo-index. Daarbij moeten we ook het proces borgen in de organisatie, hoe gaan we de aanlevering en koppeling borgen en denk ook bijvoorbeeld aan de Roo-redacteur. Wat zijn de werkzaamheden van de Roo-redacteur en waar kan deze rol het beste worden belegd? In 2023 is met één zaaksysteem een pilot uitgevoerd, maar RVO heeft meerdere zaaksystemen. Onder jouw aansturing wordt ook voor de andere zaaksystemen een ontwerp opgesteld en de koppeling naar de Woo-index gerealiseerd. Je rapporteer je aan de programmamanager van het programma Transparantie in informatie. Je treedt op als projectleider voor systeem en kwaliteit gerelateerde vraagstukken m.b.t. informatiehuishouding en openbaarmaking. Daarbij moet rekening gehouden worden met de kadergeving vanuit BZK en EZK/LNV.

De projectleider ondersteunt RVO bij het bewaken van de samenhang met de overige lijnen binnen het programma TII en levert vanuit zijn/haar deskundigheid de bouwstenen aan. Hij/zij opereert op het snijvlak van de disciplines DIV en ICT. Je wordt gewaardeerd als teambuilder, je motiveert en inspireert je collega's. Als projectmanager ga je de uitdaging aan om samen met onze externe ICT-leverancier resultaten neer te zetten. Je weet hoofd- en bijzaken te scheiden en kunt dat ook overbrengen aan je team. Je kent het werken bij grote overheidsorganisaties en laat je niet uit het veld laat slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten. Wij zoeken een verbinder die mensen meeneemt (draagvlak creëert, verandering begeleidt, bruggenbouwer). Iemand die goed schakelt tussen situaties en tussen mensen en die omgevingsbewust is.

De hoofdtaken van de projectleider zijn:

 • Met de programmamanager en betrokken lijnorganisatie, informatiemanager en DICTU stem jij de projectdoelstellingen af.
 • Je stemt af met de product owner (bijhouden productbacklog).
 • Je bent verantwoordelijk voor het projectplan, de begroting, structuur, planning en het team.
 • Jij zorgt voor een goed projectverloop conform de projectmanagementafspraken binnen RVO.
 • Je zorgt ervoor dat resources op tijd ingezet en goed benut worden.
 • Je coördineert de activiteiten binnen het project, als onderdeel van het programma Tii. Inclusief het inrichting en actualisering van het projectdossier.
 • Je houdt de samenhang met andere projecten scherp in de gaten.
 • Je inventariseert en minimaliseert eventuele risico's.
 • Je bent bekend met Agile projectmanagement, specifiek Kanban & Scrum.

Achtergrond opdracht
In het actieplan 'Open op Orde' is uitgewerkt hoe de Rijksoverheid benodigde verbeteringen op het terrein van de informatiehuishouding met nieuwe én versnelling van lopende initiatieven de komende jaren wil uitvoeren, waarbij een doorlooptijd tot 2026 is voorzien. Hiervoor is rijksbreed een analyse uitgevoerd naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Het betreft onder meer knelpunten bij:

 • de capaciteit en beschikbare expertise van informatieprofessionals
 • de rol van medewerkers in het primaire proces
 • de grote hoeveelheid en aard van informatie
 • de veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen
 • de sturing en naleving op dit gebied

Om de ambitie RVO om te voorzien in een is (TII) opgestart. Richt de informatiehuishouding, en implementeren van actieve passieve openbaarmaking en het begeleiden van medewerkers in die nieuwe werkwijzen. Een eerste slag is gemaakt en voor de komende jaren staat op de planning om de informatiejuishouding verder te ontwikkelen en om in beeld te brengen wat er nodig is voor actieve openbaarmaking bij RVO, met name rondom automatisering van het openbaarmaken van beschikkingen. Deze aanpak werkt RVO nauw samen met EZK.

Eisen

 • IPMA-C of hoger of IPMA-Agile, vergelijkbare zware certificering
 • Kennis van: Informatiestructuur, Management Informatievoorziening, Data/Gegevens management, Metadata gegevens management, recordmanagement, kwaliteitsmanagement IV
 • Ervaring bij een grote overheidsorganisatie in de rol van projectleider programmamanager / (5 jaar)
 • Ervaring met inrichting van processen gericht op dienstverlenging aan klanten (5 jaar)
 • HBO WO werk- en denkniveau / (3 jaar)
 • Ervaring met openbaarmaking en informatiehuishouding
 • Wensen

 • Relevante werkervaring als projectleider binnen de rijksoverheid, bij voorkeur binnen uitvoeringsorganisaties
 • Kennis van actuele wetgeving (Woo en archiefwet)
 • Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht)
 • Betrouwbaar (transparant, open, eerlijk, gedreven)
 • Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert)
 • Competenties

 • Verbinder tussen business cq IV-organisatie en project.
 • Communicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt en de verandering stapsgewijs begeleidt.
 • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen.
 • Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit.
 • Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief.
 • Zorgt voor een haalbare fasering.
 • Is in control:
  • Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged)
  • Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat)
  • Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing)
  • Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico's, leerpunten, logboek)
  • Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde)

  Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
  Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
  Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten