Projectleider plan van aanpak dakloosheid

Regio Gooi en Vechtstreek
Direct solliciteren

Het in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners uitvoeren van het 'Regionale plan van aanpak Dakloosheid 2024 - 2025'.

Werkzaamheden: je draagt zorg voor het uitvoeren van de zes actielijnen, zoals verwoord in het plan van aanpak Dakloosheid (conform de daarin opgenomen activiteiten, beoogd effect, planning en middelen).

De opgaven per actielijn zijn:


 • Actielijn 1: Versterken vroegsignalering door het aanscherpen van de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden.

 • Actielijn 2: Voorkomen van dakloosheid door realiseren van betaalbare woonruimte voor (dreigende) daklozen bij economische en/of relatieproblemen.

 • Actielijn 3: Realiseren van In Between Places 2 en Keerpunt 2 (Skaeve Huse).

 • Actielijn 4: Afstemming beleid briefadres en regie op de big five t.b.v. preventie op risicovolle momenten.

 • Actielijn 5: Verkennen van mogelijkheden voor het versterken van regionale capaciteit en ondersteuning van gemeenten bij inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio Gooi en Vechtstreek.

 • Actielijn 6: Voorkomen van knelpunten voor LHBTIQ+/regenbooginwoners in het dagelijks leven en in 24-uurs setting.


Eisen • Aantoonbare werkervaring met betrekking tot dakloosheid (omschrijf dit duidelijk in het cv);

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider en/of Senior Adviseur bij een gemeente of gemeentelijke instelling;

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke samenwerkingsverbanden;


Wensen • Aantoonbare kennis van het landelijk beleid m.b.t. het Nationaal Actieplan Dakloosheid en bijbehorende programma’s (omschrijf dit duidelijk in cv);

 • Aantoonbare werkervaring binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

 • Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider en/of Senior Adviseur bij een gemeente of gemeentelijke instelling;


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Direct solliciteren