Projectleider plaatsen ondergrondse containers

Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Bekijk opdracht


RMN is in 2000 van start gegaan als inzamelings- en reinigingsbedrijf van de gemeente Soest en Zeist. Momenteel zijn er 6 gemeenten (Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist) aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling RMN. De zes gemeenten zijn eigenaar en vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. Met ruim 180 collega’s in de binnen- en buitendienst bedienen wij zo’n 111.000 huishoudens.

RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan:

 • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis;

 • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations;

 • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.


Missie
RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen.

Visie
Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel.

Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd.

Kernwaarden
RMN onderscheidt vier kernwaarden:

 • Wendbaar & innovatief: RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en duurzaam, met oog voor de toekomst;

 • Efficiënt: RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld de kerntaken uitvoert;

 • Professioneel & samenwerkingsgericht: RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt effectief samen met partners in de keten;

 • Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt: RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de inzet met een hoge klanttevredenheid.


Opdracht
Als organisatie willen we graag de inzameling van grondstoffen verder ontwikkelen. Binnen RMN ben je de projectleider op het gebied van uitbreiding van ondergrondse containers en ook de vervanging van de huidige oude ondergrondse containers. Je bent verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling en de juiste uitvoering daarvan. Je denkt mee hoe we de processen inregelen en geeft ook hier uitvoeríng aan. Je bent de spil tussen RMN, de gemeenten, de containerleverancier en de aannemer.

 • Je ziet toe op de uitvoering en het realiseren van projecten (zoals het vastgestelde projectplan VANG) en bewaakt dat de uitvoering binnen de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd;

 • Je adviseert per deelproject over de planning en uitvoering en de beleidsuitgangspunten en borgt de correcte uitvoering hiervan;

 • Je draagt zorg voor correcte overdracht na plaatsing van de containers naar de organisatie;

 • Je stelt samen met interne- en externe klanten een projectplan op en coördineert de uitvoering;

 • Je adviseert over inkoop en aanbesteden en meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingstrajecten op het gebied van ondergrondse containers en onderhoud;

 • Je begeleidt en coördineert eventuele nieuwe projectaanvragen op het gebied van ondergrondse containers;

 • Je begeleidt het hele plaatsingstraject van ondergrondse containers procesmatig, houdt toezicht op- en bewaakt de voortgang en kwaliteit van werk derden;


Competenties
• Proactief, resultaat -en oplossingsgericht en bezit overtuigingskracht;
• Een klantgerichte teamspeler;
• Communicatief sterk en sociaal vaardig voor het organiseren van samenwerking tussen interne en externe betrokkenen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt (in overleg) vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 28 van 2024 op nader te bepalen tijdstippen. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Eisen • Aantoonbaar afgeronde opleiding of cursus gebied van projectmanagement;

 • BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en telefoon;

 • Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afvalbranche waarvan minimaal 10 jaar als (civieltechnisch) projectleider.

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het plaatsen van ondergrondse containers (ligt dit duidelijk toe in het cv);


Wensen • Aantoonbare kennis van CROW en projectmanagement;

 • Aantoonbare kennis van civiel technische werkzaamheden en projectmanagement binnen de afval sector (ligt dit duidelijk toe in het cv);

 • Aantoonbare kennis van het inzamelgebied van RMN;

 • Aantoonbare kennis van ondergrondse inzamelmiddelen;


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht