Projectleider omgevingsvisie

Gemeente Zwartewaterland
Bekijk opdracht


De gemeente Zwartewaterland stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad heeft besloten om de visie stapsgewijs te ontwikkelen door middel van bouwstenen. Als projectleider Omgevingsvisie geef je leiding aan en voer je regie op het proces om te komen tot een door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie. Naast regie op het geheel, voer je specifiek ook de projectleiding op de bouwstenen ‘beleidsarme actualisatie’ en ‘ontwikkellocatie wonen en bedrijvigheid’. De eerste bouwsteen is gericht op het creëren van een goede basis voor de visie, waaronder het op visieniveau verwerken van bestaand beleid. De tweede bouwsteen richt zich op het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijvigheid. De tijdshorizon van de visie is 2040.

De visieontwikkeling doe je in nauwe samenwerking met het (te werven) extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt. Je geeft leiding aan het projectteam dat de achtereenvolgende stappen van het proces voorbereid en uitvoert. Ook draag je zorg voor tijdige betrokkenheid van en overleg met de gemeenteraad, college, MT en ambtelijk opdrachtgever. Tot je opdracht behoort ook het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage en het inwinnen van advies bij de commissie voor de milieueffectrapportage.

Competenties
- Samenwerkingsgericht;
- Resultaatgericht;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg)
Is hybride werken mogelijk: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op Dinsdag 25 juni 2024 vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op Vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen  • Aantoonbare kennis van milieueffectrapportages (ligt dit duidelijk toe in het cv).

  • Een afgeronde opleiding op hbo niveau;

  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke instelling;


Wensen  • Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van projectteams binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (ligt dit duidelijk toe in het cv);

  • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van participatieplannen conform een vooropgesteld participatiebeleid.

  • Een afgeronde opleiding op wo niveau;

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider omgevingsvisie;

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke en/of overheidsinstelling;


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht