Projectleider omgevingsvergunningen

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bekijk opdracht


DCMR is op zoek naar een projectleider omgevingsvergunningen voor onder andere de
branches: voedingsmiddelen, agrarisch, tank op en overslag, chemie, raffinaderijen, afval,
energie, droge bulk, stuwadoors, scheepswerven en de opslag van gevaarlijke stoffen. Je
beschikt over:

• minimaal een relevante HBO opleiding in een voor de functie relevante studierichting
• minimaal 5 jaar werkervaring vergunningverlening Wabo milieu in de afgelopen 7 jaar
kennis en ervaring met relevante regelgeving en BBT documenten.

Opdracht omschrijving
Je zet je in voor het verbeteren van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit
doe je samen met enthousiaste en professionele collega’s van de unit Reguleren. Je bent
bekend met de van toepassing zijnde wet en regelgeving voor bedrijven in de voornoemde
branches.

Je houdt je bezig met de inpassing van bedrijfsactiviteiten in een complexe omgeving. Affiniteit
met ruimtelijke ordening is dan ook een vereiste. Je verleent vergunningen voor complexe tot
zeer complexe bedrijven, die werken in complexe tot zeer complexe situaties. Je volgt de
ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid en relevante nationale en internationale regelgeving.

In het werken met bedrijven toon je een flexibele, gedreven en besluitvaardige professional
houding. Daardoor weet je de potentiële milieu- en veiligheidsrisico’s te vertalen in
maatwerkvoorschriften of vergunningen. Met de kennis van wet- en regelgeving, de
communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht lukt het jou het bedrijf te bewegen de
milieu- en veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Je beschikt over een
natuurlijk overwicht en een scherpe blik.

Dit is wat je gaat doen

Het voeren van regie en het voeren van vooroverleg om te komen tot een ontvankelijke
aanvraag van een complex tot zeer complex bedrijf;

Het beoordelen van de aanvraag op ontvankelijkheid, inclusief het beoordelen van een
ingediend o.a. preventierapport, calamiteitenplan, akoestisch rapport, luchtonderzoek,
bodemonderzoek, of veiligheidsrapport;

Het opstellen en publicatierijp maken van een (ontwerp-)beschikking, inclusief eventuele
behandeling van zienswijzen;

Het behandelen van een verzoek om schorsing en het behandelen van beroep bij de
Rechtbank/Raad van State.

Het signaleren van bestuurlijke gevoelige situaties en daar adequaat op reageren en
handelen.

Maatwerkvoorschriften: bedrijfsbezoek en aanschrijven van voornemen tot opstellen van
maatwerk. Het opstellen van de ontwerpbeschikking, het opstellen van de beschikking
inclusief eventuele bezwaarbehandeling en het behandelen van een verzoek om
schorsing en beroep bij de Rechtbank/Raad van State;

Het uitvoeren van actualisatietoetsen bij bedrijven om te beoordelen of de vergunning
nog actueel genoeg is;

Het behandelen en invoeren van vergunningen in het Digi-V.

Eisen • Arbeidsverleden DCMRIn verband met wetgeving is het niet toegestaan om een kandidaat aan te bieden die op het moment van aanvang van de opdracht in de afgelopen 2 jaar een dienstverband met de DCMR heeft gehad.

  Leverancier verklaart bovenstaande te hebben gelezen en begrepen, en hiermee akkoord te gaan.

 • Beschikbaarheid kandidaat (eis)Geef aan hoeveel uur per week de kandidaat beschikbaar is. Minimale beschikbaarheid is 24 uur. Minder dan 24 uur wordt gewaardeerd als knock out.

 • CVU voegt hierbij de CV toe van uw kandidaat. Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4´s groot. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

  Indien het CV niet overeenkomt met de beantwoording op de vragen, kan een kandidaat alsnog uitgesloten worden. Dit ter beoordeling van DCMR.

 • ContactgegevensWij willen onderstaande gegevens van de door u  aangeboden kandidaat ontvangen. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het uitnodigen van de kandidaat voor een interview.

  Naam kandidaat:
  Telefoonnummer kandidaat:
  Email-adres kandidaat:

 • Opleidingsniveau (eis)Uw kandidaat beschikt over minimaal een relevante HBO opleiding voor het werkveld van vergunningverlening  Wabo Milieu.

  In de toelichting geeft u de afgeronde opleiding(en) aan en licht u kort toe op basis waarvan deze opleiding relevant is voor de functie van Projectleider Omgevingsvergunningen.

 • ProfielIn het tabblad "Eigenschappen" treft u de beschrijving van het gevraagde profiel aan.

  Inschrijver verklaart deze gelezen te hebben en biedt een kandidaat aan die voldoet aan het beschreven profiel.

 • Rijbewijs B (eis)Geef aan of uw kandidaat beschikt over een geldig Rijbewijs B.

 • StartdatumDe kandidaat dient uiterlijk 1 juli te starten. Inschrijver verklaart dat de aangeboden kandidaat uiterlijk op opgegeven datum kan starten.

 • VCA VOL (eis)Geef aan of uw kandidaat beschikt over een geldig VCA VOL certificaat.

 • Werkervaring (eis)Uw kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met vergunningverlening Wabo milieu.

  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat beschikt over deze ervaring.


Wensen • Ervaring (wens)Uw kandidaat beschikt over ervaring binnen een omgevingsdienst en/of vergunningverlenend bevoegd gezag.

  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat over deze ervaring beschikt.

 • Ervaring (wens)Uw kandidaat beschikt over ervaring met BRZO en RIE4 bedrijven.

  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat over deze ervaring beschikt.

 • MotivatieGeef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij de DCMR te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd  aangegeven waarom uw kandidaat past bij het door de DCMR gevraagde functieprofiel. De motivatiebrief vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV van uw kandidaat. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe uw kandidaat aansluit op onze inhuurbehoefte.

  Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals "zie CV". Het uploaden van het CV is een onderdeel van deze tender, maar het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring. Bij de beoordeling en het toekennen van de score wordt alleen uitgegaan van de ingediende motivatie. Met de motivatie wordt u in staat gesteld om uw kandidaat zich te laten onderscheiden op kwaliteit. De motivatie wordt beoordeeld door de DCMR en leidt tot een score die mede bepalend is of uw kandidaat uitgenodigd wordt voor de interviewfase. Een summiere onderbouwing levert geen of weinig punten op (ongeacht het CV)!

  Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd

 • Opleidingsniveau (wens)Uw kandidaat beschikt over een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding op het gebied van chemie, procestechnologie of werktuigbouwkunde.

  In de toelichting geeft u de afgeronde opleiding(en) aan en licht u kort toe op basis waarvan deze opleiding relevant is voor de functie van Projectleider omgevingsvergunningen.

 • Specifieke kennis (wens)Uw kandidaat beschikt over kennis van BREF's gerelateerd aan voornoemde branches.

  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat over deze kennis beschikt.

 • Werkervaring (wens)Uw kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met vergunningverlenging Wabo  milieu in relatie tot bedrijven van minimaal 3 van de branches: voedingsmiddelen, agrarisch, tank op- en overslag, chemie, raffinaderijen, afval, energie, droge bulk, stuwadoors, scheepswerven en de opslag van gevaarlijke stoffen.

  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat beschikt over deze ervaring.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht