Projectleider netverzwaring

Gemeente Katwijk
Bekijk opdracht


Met ruim 67.000 inwoners vormt de Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd werkt zij dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen: Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Meer informatie is te vinden op .

Opdrachtomschrijving


Het cluster Planmatig Beheer is verantwoordelijk voor het meerjarig planmatig, integraal en gebiedsgericht beheren en doorontwikkelen van de assets in de openbare ruimte van de gemeente Katwijk.

Team Kabels en Leidingen


Dit team bestaat uit een coördinator, een vergunningverlener en twee beheerders. Voor de netverzwaring binnen de scope van dit team is extra inzet nodig. We zoeken een projectleider voor een project met de netbeheerder Liander, dat op korte termijn van start gaat.

Omdat dit project niet fulltime inzet vraagt, zoeken we een projectleider die breder inzetbaar is binnen het cluster. Naast de projectleiding voor Netverzwaring, werk je aan diverse opgaven binnen de openbare ruimte. Hiervoor zijn een civieltechnische achtergrond en sterke projectleidingvaardigheden vereist. Goed stakeholdermanagement en het kunnen acteren in een veranderende organisatie zijn cruciaal. Het vroegtijdig signaleren van kansen en risico's en het adviseren over oplossingen zijn essentieel.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden voor het project Netverzwaring • Netverzwaring Liander: uitbreiden van het netwerk en plaatsen van ongeveer 200 MSR.

 • Afstemming met Liander SOK en NOK.

 • Opstellen en afronden van richtlijnen voor de plaatsing van traforuimtes in de gemeente Katwijk.

 • Schouwen en locatiebepaling van MSR.

 • Afstemmen van de locatie MSR met interne partijen (groen, stedelijk, evenementen, verkeer, riool, erfgoed, parkeren, etc.).

 • Gebiedsaanpak en zoekcirkels afstemmen en bespreken.

 • Aanleveren van geschikte locaties aan Liander, inclusief gegevens van grond-/perceeleigenaren.

 • Oriëntatie KLICK/Nedbrowser in verband met ondergrondse infra.

 • Toezicht houden op het proces, plaatsing, kleur, afmeting, bewonersbrieven, participatie, etc.


Als civieltechnisch projectleider


Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van integrale projecten in de openbare ruimte, zoals de reconstructie en aanleg van infrastructuur in binnenstedelijk gebied en de inrichting van een speel- en beweegtuin.

Taken • Bepalen van de scope van het project en de aanpak met de ambtelijk opdrachtgever.

 • Aansturen van een extern ingenieursbureau voor het uitwerken van een ontwerp tot een definitief plan met aanbestedingstraject.

 • Zorgen voor verkeersveiligheid, inpassing van voorzieningen, gebruik van passende materialen en een klimaatadaptieve inrichting.

 • Bewaken van ruimtelijke kwaliteit, integraliteit van het ontwerp, planning, risico’s en budget.

 • Voorbereiden van de besluitvorming door het gemeentebestuur na een participatietraject.

 • Coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden, aansturen van de aannemer en toezichthouder, en begeleiden van bouwvergaderingen.

 • Informeren van inwoners en ondernemers over ingrepen in hun leefomgeving en fungeren als aanspreekpunt.

 • Begeleiden van het werk tot en met de oplevering en overdracht.


De kandidaat is inzetbaar vanaf medio juli 2024 tot en met medio juli 2025 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in wegbeheer

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf medio juli 2024 tot en met medio juli 2025 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.


Wensen • In het bezit certificaat PRINCE2 foundation, IPMA of PMP.

 • Minimaal drie jaar werkervaring als projectleider in infrastructurele en civieltechnische projecten in de openbare ruimte bij een gemeente

 • Minimaal een succesvol afgeronde civieltechnische opleiding op hbo-niveau

 • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen acht jaar in infrastructurele en civieltechnische projecten


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht