Projectleider – Leiderschap en Cultuur, Sr. 12 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Er zijn drie hoofdtaken:

 1. Het zelfstandig uitwerken van een plan en planning voor de begeleiding van een of meerdere teams binnen de afdeling BDO op gebied van teamontwikkeling. In overleg met de manager mede vormgeven van voorbereiding met de teamleden, de inhoudelijke sessies en de opvolgende acties.
 2. Begeleiden van individuele teamleden bij hun persoonlijke ontwikkelplannen en zorg dragen voor intervisie (individueel of in groepsverband).
 3. Adviseren van lijnmanagement inzake de ontwikkelstappen van de teams een de afdeling. In het bijzonder begeleiden van management en functioneel leidinggevenden.
In de aanpak staan gedragsinterventies centraal. Denk aan het laden van begrippen als: Wat verstaan we onder resultaatgerichtheid, samenwerking, leiderschap, continu verbeteren en aandacht voor vakmanschap? Wat is de gewenste situatie? Welke gedragskenmerken zien we dan voor ons? Wat heb je nodig voor instrumentarium? Welke interventies zijn nodig? Wat is nodig om de samenwerking met de business vorm te geven? In de aanpak geeft de adviseur blijk van het kunnen aanhaken bij de missie- en visie van de directie, de strategie van de directie IV en de vijf gedragsankers, namelijk resultaatgerichtheid, samenwerking, leiderschap, continu verbeteren en aandacht voor vakmanschap.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je bent een taakzelfstandig werkend programma- of projectleider voor de opdracht.
 • Je hebt kennis van Veranderkunde of Organisatiekunde.
 • Je hebt kennis van persoonlijke én groepscoaching en begeleiden van intervisie.
 • Je hebt kennis van diverse cultuurmodellen, inclusief brede kennis van #durftevragen en de wet van Sinterklaas.
 • Je hebt ruime (minimaal 5 jaar) en relevante ervaring in het begeleiden en coachen van lijnmanagement, teams en stakeholders, bij het uitdragen van gewenste leiderschaps- en cultuur-gedragingen op basis van mensgericht werken en motiveren/stimuleren.
 • Je hebt diepgaande kennis van en ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met verandermanagement en transformatieprocessen, en bijbehorende aspecten zoals leiderschap, cultuur en gedragsverandering.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt ruime (minimaal 5 jaar) en relevante ervaring in het begeleiden en coachen van lijnmanagement, teams en stakeholders, bij het uitdragen van gewenste leiderschaps- en cultuur-gedragingen op basis van mensgericht werken en motiveren/stimuleren in organisaties in de publieke sector/Belastingdienst.
 • Je hebt kennis van/ervaring als lijnmanager en/of strategisch adviseur.
 • Je hebt kennis van methoden op gebied van SAFe-Agile, Lean en Obeya.
Competenties
 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen-en-organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06103
Omgeving: Utrecht/Apeldoorn
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: max. 12
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 1 november om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten