Projectleider ITAM

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Het inrichten, implementeren van een ITAM-proces. Bestaande processen laten aansluiten op het ITAM-proces (optimalisatie). Het ITAM-proces omvat onder andere het inrichten van de levenscyclus van alle IT-assets, identificeren, inventariseren, classificeren en rapporteren. Administratieve vastlegging van contracten en kostenbeheer.
Doelstelling is het opstellen van een ITAM-proces inclusief een governance model en procesactiviteiten te implementeren binnen de organisatie. Het resultaat is een ingericht ITAM-proces waarmee de IND/IV-organisatie centraal in control is over alle IT-assets en deze optimaal kan inzetten, waardoor de continuïteit en beschikbaarheid van IT-dienstverlening verhoogd. IT-assets zijn centraal inzichtelijk voor functies binnen de organisatie. Een goed ingericht ITAM-proces levert een toegevoegde waarde op gebied van onder andere besluitvorming management, informatiebeveiliging, etc. Doelstelling is om met ITAM goed aan te sluiten op het FinOps-proces.

Achtergrond opdracht
Binnen de IND zijn ITAM gerelateerde processen ingericht en gebaseerd op ITIL. Zo zijn o.a. Software Asset Management en Lifecycle management ingericht en ingebed. Bestaande processen die ITAM zijn gerelateerd dienen te worden gemoderniseerd of geoptimaliseerd te worden voor ITAM. ITAM gaat over de levencyclus van IT asset van aanvraag tot in beheer nemen van, en uitfaseren van IT assets. Het moderniseren van asset/ configuratie management naar ITAM is noodzakelijk gezien ook moderne technieken opgenomen moeten worden zoals cloud assets, certificaten, etc.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding
 • De aangeboden kandidaat heeft 2 jaar ervaring met ITIL en Software Asset Management en Lifecycle management
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met IT asset van aanvraag tot in beheer nemen van, en uitfaseren van IT assets
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met changemanagement en configuration management
 • Wensen

 • Het moderniseren van asset/ configuratie management naar ITAM is noodzakelijk gezien ook moderne technieken opgenomen moeten worden zoals cloud assets, certificaten, etc.
 • De aangeboden kandidaat heeft uitstekende ervaring met IT asset van aanvraag tot in beheer nemen van, en uitfaseren van IT assets.
 • Competenties

 • Communicatief sterk
 • Flexibel
 • Resultaat gericht
 • Sterk in woord en geschrift
 • Netwerken
 • Organisatiesensiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten