Projectleider gelijke kansen

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de ondernemers van Amsterdam bij hun ondernemersvaardigheden. Dit is primair voor startende ondernemers, maar soms zullen ook ervaren

ondernemers gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun vaardigheden aan te scherpen. Wij zoeken in eerste instantie naar de samenwerking met relevante (kennis) partijen en netwerkorganisaties om

uiteindelijk gezamenlijk als opdrachtgever voor de academie te fungeren. Vervolgens willen we een pool samenstellen van ervaren en nieuwe trainers die de kennis en vaardigheden kunnen overdragen

waar de ondernemers behoefte aan hebben. Voor deze opstartfase zoeken wij een projectleider.

Bestanddelen van de opdracht:

De opdracht voor deze projectleider zal zijn:

• Het opzetten van een basisstructuur waardoor de pool van trainers functioneert, zich positioneert en opdrachten invult.

• Het samenvoegen van reeds lokaal aanwezig trainers potentieel en aangeven waar mogelijk extra uitbreiding nodig zal zijn.

• Het schrijven van een voorstel gericht op de werving en selectie (criteria) van extra trainers

• Het ontwikkelen van een didactisch begeleiding programma (Train de trainer).

• Het inzicht geven in de ondersteuningsvraag van de ondernemers en het adviseren over hoe de ondernemers zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld over de mogelijkheden die de

academie hun kan bieden.

Presenteer de resultaten van jouw inspanningen vanuit het perspectief van de beoogde halvering van de schuldregeling. Doe een voorstel over het praktisch inrichten en implementeren van de herfinanciering. Dit voorstel zal beoordeeld worden op realisme, doorlooptijd en toekomstbestendigheid.

Op te leveren resultaat:

Zoek samenwerking met relevante partijen met een accent op de aangewezen masterplangebieden.

• Doe een voorstel over de basisstructuur voor de academie met tenminste aandacht voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie, de trainingsbehoefte van de ondernemers, de

werving en selectie van trainers en over het bereiken van deelnemers.

• Ontwerp een invoeringsplan inclusief per mijlpaal de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor het realiseren van een succesvolle implementatie.

• Prioriteer de voorgestelde acties en voorzie deze van realistische doorlooptijden.

• Vul het overzicht aan met het benoemen van punten die in de voortgangsverslagen (elke 6 – 8 weken) besproken zullen worden.

Afstemming:

Je rapporteert over de voortgang aan de programmamanager. Dit doe je op eigen initiatief waarbij je ervoor zorgt dat je tenminste tweewekelijks elkaar treft. Je bereid de bijeenkomsten bij waarbij je

de belangrijkste beslispunten vooraf per email aankondigt. Na elk overleg schrijf je een bevestiging over de gemaakte afspraken, waar nodig aangevuld met nog openstaande actiepunten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Eisen • Eis - Beschikbaarheid
  De aangeboden kandidaat is vanaf juni beschikbaar voor 18 uur per week. Daarbij kan de kandidaat fysiek aanwezig zijn in het toegewezen masterplangebied en op kantoor bij het Centraal Station.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op tenminste HBO- niveau in een economische richting. Bij een eventueel gesprek dient de kandidaat het diploma mee te nemen.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar recente ervaring (gedurende de afgelopen vijf jaren) als zelfstandig ondernemer in het uitvoeren van projectopdrachten in de samenwerking publiek en privaat domein in de rol van projectleider.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in lesgeven in economische vakken.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  Het professionele netwerk van de aangeboden kandidaat, op voornoemde werkervaring, bevindt zich voor een groot deel in Amsterdam waaronder tenminste in twee van de masterplangebieden.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Beschikbaarheid
  De aangeboden kandidaat heeft gedurende de zomermaanden geen vakantieplannen van meer dan 2 weken aaneengesloten. Graag in de motivatie een inzicht geven in de verlofplannen deze zomer.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft door zijn/ haar opleiding en ervaring een sterk netwerk waar het gaat om ondernemers en kleine zelfstandigen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met adviseren over financiële producten voor klein zelfstandige ondernemers.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat is op de hoogte van de problematiek voor ondernemers in de stadsdelen en heeft kennis van de sociale kaart in de genoemde stadsdelen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht