Projectleider

Hoogheemraadschap Van Delfland
Bekijk opdracht

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.


Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.


Omschrijving werkzaamheden


Als IV-projectmanager ben je verantwoordelijk voor het organiseren, uitvoeren en begeleiden van IV-projecten van het inhoudelijk concept tot en met de daadwerkelijke implementatie en uitvoering. Je geeft daarmee operationeel leiding aan een project. Deze projecten kennen vaak meerdere belanghebbenden en er worden zo nodig externe partijen ingeschakeld. Je richt een effectieve workflow in waarbij coördinatie (van o.a. projectteams), projectplanning, kwaliteit- en kostenbewaking centraal staan. Binnen Delfland wordt voor het besturen van IV-projecten de PRINCE2 Agile methode gebruikt.


Samengevat heb je hierbinnen de volgende taken:
 • Stelt het projectplan op voor de realisatie van multidisciplinaire projecten;

 • Draagt zorg voor het binnen scope, geld, tijd en kwaliteit afronden van projecten en processen;

 • Coördineert de werkzaamheden (van derden) en bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit van de in uitvoering zijnde projecten en lost uitvoeringsproblemen op; • Adviseert, voert overleg en onderhandelt met derden over ontwikkeling en realisatie van plannen en processen en maakt afspraken over kwaliteit en voortgang;

 • Beoordeelt ingediende meer- en minderwerkposten en adviseert de opdrachtgever/management;

 • Bewaakt de relatie met andere vakgebieden, projecten en processen;

 • Voert overleg met interne en externe betrokkenen en zorgt voor onderlinge afstemming;

 • Coördineert de voorlichting tijdens de projectuitvoering;

 • Rapporteert periodiek over voortgang en inhoud van het project/proces;

 • Draagt zorg voor de administratieve en financiële afronding van het project;

 • Bereidt besluitvorming over het proces/project voor.

 • Jij bent een projectmanager die in allerlei omstandigheden goed uit de voeten kan, het overzicht houdt en blijft sturen op kwaliteit, scope en tijd, zonder de achterban uit het oog te verliezen. Jij weet wat er speelt binnen jouw team, maar ook in de buitenwereld. Je draait je hand niet om voor issues, risico’s en escalaties. Je kan goed schakelen op diverse niveaus binnen een organisatie. Je bent technisch goed onderlegd.


Eisen • BeschikbaarheidDe aangeboden kandidaat is beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week vanaf 22 juli 2024.

 • CompetentiesUit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:
  •    Resultaatgerichtheid
  •    Organiserend vermogen
  •    Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband)
  •    Oplossingsgerichtheid

  Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde competenties beschikt.


 • Kennis en expertiseUit het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
  •    Minimaal Hbo werk en denkniveau,
  •    Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring in IV-projectmanagement
  •    Minimaal drie (3) jaar werkervaring met PRINCE2

  Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde kennis en expertise beschikt.

  ​Het is ter beoordeling aan Delfland of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording in Negometrix daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.

 • Prijs

 • VormvereisteInschrijver moet het CV van de aangeboden kandidaat invoegen bij deze vraag. Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina's bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Delfland houdt zich het recht voor om deze referenties daadwerkelijk na te gaan.


Wensen • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van een project met Visma RaetWeging 15%

  - Ja, meer dan vijf (5) jaar
  - Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar
  - Ja, één (1) tot drie (3) jaar
  - Nee, geen aantoonbare werkervaring

 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van een project voor de implementatie van IAM (Identity & Access Management)Weging 15%

  - Ja, meer dan vijf (5) jaar
  - Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar
  - Ja, één (1) tot drie (3) jaar
  - Nee, geen aantoonbare werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring bij een overheid(weging 10%)

  - Ja, meer dan vijf (5) jaar
  - Ja, één (1) tot vijf (5) jaar
  - Nee, geen aantoonbare werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring met IV-infrastructuurprojectenWeging 30%

  - Ja, meer dan vijf (5) jaar
  - Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar
  - Ja, één (1) tot drie (3) jaar
  - Nee, geen aantoonbare werkervaring

 • Documenten gegunde kandidaatGraag ontvangen wij, door middel van het toevoegen aan deze vraag, voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende documenten:

  Persoonsgegevens (voor- en achternaam);
  Ondertekende Geheimhouding- en integriteitverklaring.

 • Documenten gegunde leverancierGraag ontvangen wij, door middel van het toevoegen aan deze vraag, zo spoedig mogelijk maar maximaal vier (4) weken na gunning de volgende documenten:

  Verklaring belastingdienst;
  Actuele uittreksel(s) uit het handelsregister.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht