Projectleider

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingDe programmamanager (PgM) Informatiehuishouding (IHH) zoekt een team-/projectleider die de coördinatie van het AIM (Archief- en Informatiemanagement) team tijdelijk op zich neemt. Van deze rol wordt verwacht dat hij/zij samen met het team een eenduidige werkwijze neerzet en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in het team AIM. Dat houdt in dat duidelijk is waar ieder teamlid aan werkt en aan welk doel deze activiteit bijdraagt. Daarnaast moet het team zijn toegerust voor haar taak. De coördinator heeft contacten met de collega PIBA coördinatoren over eventuele cross-reference afstemming van items en het leren van elkaars werkwijzen. Daarnaast heeft hij/zij contacten met: andere teams van IHH, kwartiermaker IM, Agile coaches en de HR manager compliance voor het afstemmen van de werkwijze. Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij waar mogelijk de DUO agile werkwijze hanteert en deze bijhoudt in Jira in afstemming met andere teams binnen het programma IHH. Hij/zij geeft zelfstandig uitvoering aan de dagelijkse gang van zaken en de werkuitvoering van het team AIM en overlegt met de PgM IHH en C-functionaris over werkinhoudelijke problemen. Over personeel gerelateerde problemen overlegt hij/zij met de verantwoordelijke HR manager. Van de PL wordt initiatief en vindingrijkheid verwacht om dagelijkse werkinhoudelijke problemen op te kunnen lossen. Taken en verantwoordelijkheden Coördineren van de dagelijkse gang van zaken van AIM Ontwikkelen en invoeren van een geaccepteerde werkwijze voor het team 3-maandelijks zorgen voor een afgestemd werkpakket voor het team Rapporteren aan de programmamanager IHH Achtergrond opdrachtAls afdeling AIM en het programma IHH willen wij de DUO organisatie in alle facetten helpen bij het inrichten en toepassen van adequaat informatiebeheer (effectief en DUO-compliant). Wij geloven dat het hierbij niet alleen gaat om kennis van het vak archief- en informatiemanagement, maar ook om de kennis van generieke (ICT) hulpmiddelen die het beheren van informatie makkelijker maken en kennis van het ontwikkelen en aanleren van nieuw gedrag en werkwijzen voor de hele DUO organisatie. Om dit te bereiken hebben we een team nodig dat deze kennis heeft en op een klantgerichte en innovatieve manier de organisatie inbrengt. Een deel van deze kennis is op dit moment geborgd in het team Archief- en Informatiemanagement (AIM) binnen de afdeling Compliance (Bedrijfsvoering).Om hierin een volgende stap te zetten zijn wij op zoek naar een coördinator AIM die naast het regelen van de dagelijkse werkzaamheden samen met de kwartiermaker IM, de strategische adviseur AIM en het programma IHH bouwt aan een standaard werkwijze. De inzet wordt gefinancierd vanuit het budget voor het verbeteren van de informatiehuishouding. Budgeteigenaar is de Manager Bedrijfsvoering. Eisen Werk- en denkniveau Ervaring met aansturen van medewerkers in de vorm van teams en/of projecten (3 jaar) Ervaring met het neerzetten van een nieuwe structuur/werkwijze binnen een team (3 jaar) Kennis van en ervaring met agile werken en/of projectmatig werken (2 jaar) Kennis van en ervaring met Jira als tool om werk te beheren (2 jaar) Wensen IPMA-C gecertificeerd Kennis van rijksoverheidsorganisaties en hun processen Vakkennis op het gebied van informatiemanagement Affiniteit met informatiemanagement Ervaring met het werken in een keten (intern/extern) Competenties Faciliterende leiderschapsstijl Proces gericht sturen Kan in structuren denken en medewerkers hierin meenemen Kunnen luisteren en empathisch vermogen Overtuigings- en overredingskracht Klantgericht Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht