Project assurance

Belastingdienst ICT (2022)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
De Program Assurance / Program Control / programma werkt als ondersteuner van het project Vernieuwing werkgeversadministratie (VWGA). Je bewaakt dat het project/programma adequaat wordt ingericht en bestuurd (juiste stappen in de juiste volgorde op basis van het juiste mandaat), teneinde resultaten te leveren die in overeenstemming zijn met de verwachtingen. Het controlaspect van de rol ziet op het bewaken en inzichtelijk maken van voortgang, portfolio / financiën, risico's en de besturing daarvan. Vanuit deze rol wordt gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan de project- / programmamanager / (gedelegeerd) Business Owner c.q. vz van de stuurgroep. Vanuit deze rol worden ook de stuurgroepen voorbereid, wordt de verslaglegging georganiseerd en vindt bewaking op o.a. actiepunten plaats. De Program Assurance / Program Controlrol / programma ondersteuner ondersteunt de project- / programmamanager (gedelegeerd Business Owner) met de project-/ programma-inrichting, het project-/ programmaplan, ondersteunt het rapportageproces en is deze rol aanspreekpunt voor (2e lijns) control. Tot slot valt ook archiefbeheer binnen de verantwoordelijkheid van deze rol.

Achtergrond opdracht
De keten Loonheffingen (LH) heeft in haar ketenplan de doelstelling geformuleerd om de beheer en onderhoudslast van haar IT-landschap te verminderen door het moderniseren ervan, waarbij procesoptimalisatie een belangrijk subdoel vormt. Van daaruit ontstaat ruimte voor toekomstige vernieuwing. Het ketenplan is vastgesteld. Drie grote strategische projecten / programma's vormen het fundament om de LH-processen voor de toekomst te borgen, waarbij processtandaardisatie subdoel over de programma's heen vormt.
De Program Assurance / Program Control / programma ondersteuner komt te werken voor het het project VWGA. Het doel van het project VWGA is het moderniseren van de werkgeversadministratie (WGA) in een administratie Relatiegegevens Loonheffingen (RLH) naar een toekomstvast ICT-platform. Hiermee wordt het proces van loonbelasting en premies meer wendbaar, wordt de bedrijfscontinuïteit geborgd en daarmee het geheel toekomstvast.

Eisen

 • Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.

 • Afgeronde WO opleiding
 • Prince2 practitioner
 • Kennis van en ervaring met Agile werken in comb met traditionele(re) voortbrengingsmethoden
 • Wensen

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een grote administratieve organisatie
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Kennis van portfoliomanagement
 • Kennis en ervaring met het inrichten en optimaliseren van de besturing
 • Kennis van Enterprise architectuur
 • Ervaring met de combinatie van ICT en financiën
 • Competenties

 • Pro-actief
 • Bestuurlijke vaardigheden (op strategisch niveau)
 • Samenwerken / verbindend vermogen
 • Analytisch vermogen
 • Creativiteit
 • Productgerichtheid (kwalitatief)
 • Klantgerichtheid (intern, extern)
 • Flexibiliteit

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten