Programmamanager Optimalisatie Vastgoed

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Het vastgoed van de RUG

De RUG heeft een grote en diverse vastgoedportefeuille in bezit, die de komende jaren steeds optimaler ingezet zal moeten worden. Enerzijds vanuit doelstellingen rondom duurzaamheid, anderzijds financieel ingegeven. De optimalisatie van het vastgoed van de RUG is één van de hoofddoelstellingen die cruciaal zijn binnen de strategische keuzes van de RUG. Hiervoor zullen op strategisch niveau keuzes binnen de vastgoedportefeuille moeten worden gemaakt die een bijdrage leveren aan deze hoofddoelstellingen. Deze keuzes zullen van invloed zijn op onze collega's, bijvoorbeeld doordat het optimaliseren van het gebruik van ruimte voor kantoren hoog op de strategische agenda staat. Omdat deze uitdagingen relevant zijn voor de gehele RUG, kunnen deze in het belang van de universiteit het beste in een gezamenlijk programma worden aangegaan.

Programmamanagement optimalisatie Vastgoed

De RUG heeft daarmee een hoge ambitie op het gebied van de optimalisatie van haar vastgoed en heeft de opdracht verstrekt aan de Vastgoedorganisatie om hierin een voortrekkersrol in te vervullen. De voorgenomen optimalisatie vraagt meer dan alleen de inzet van vastgoed. Het zegt ook iets over een manier van werken en de begeleiding van de organisatie in deze transitie. Naast de vastgoedafdeling worden ook HR en ICT actief betrokken bij de opzet van het programma.

Het programma staat onder leiding van een stuurgroep. De stuurgroep bestaat naast een afvaardiging vanuit de Vastgoedorganisatie uit directeuren vanuit betrokken onderdelen en faculteiten en/of diensten. Daarmee zorgen we voor een breed draagvlak binnen de organisatie voor de op handen zijnde

veranderingen. De programmanager valt onder de afdeling Vastgoed Strategie en Ontwikkeling. Hij/zij coördineert het programma, stuurt het programmateam aan en rapporteert aan de eerder genoemde stuurgroep.

Wat ga je doen?

Met deze optimalisatieslag in het achterhoofd ben je als Programmamanager verantwoordelijk voor de opzet en invulling van het Programma Optimalisatie Vastgoed. In samenspraak met de Stuurgroep (waar je aan rapporteert) ben je verantwoordelijk voor het invullen van het Programmateam. Samen met het

Programmateam zet je aan de hand van de gebiedsplannen en de daaraan gekoppelde investeringsplanning een ontwikkelagenda op, ontwikkel je routekaarten voor verschillende thema’s en voer je deze uit. Naast de voorbereidende en besluitvormende werkzaamheden leidt dit tot de start van een aantal activiteiten.

Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van optimalisatie, renovatie, herhuisvesting of afstoten van gebouwen. Dit leidt uiteindelijk tot een vertrekpunt voor een regulier proces binnen de Vastgoedorganisatie.

Wat vragen we van jou?

Je hebt een HBO / academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een basis met een bedrijfskundige opleiding. Daarnaast heb je kennis van en tenminste 10 jaar ervaring in complexe veranderopgaven waarbij stakeholdermanagement een cruciaal onderdeel is gebleken. Verder heb je ervaring met projecten die

politieke en bestuurlijke gevoeligheden kennen. Uiteraard vragen we ervaring in het sturen en coördineren van programma- of projectteams, sta je stevig in je schoenen en ben je in staat de leiding te nemen in moeilijke situaties. Daarnaast heb je affiniteit met de primaire processen van de RUG: onderwijs en

onderzoek.

Functie-eisen

Je bent:

● Een natuurlijke verbinder en teamspeler met organisatiesensitiviteit die weet te relativeren;

● sociaal vaardig en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;

● proactief, initiatiefrijk en resultaatgericht;

● inspirerend leider, probleemoplossend, besluitvaardig;

● iemand die draagvlak weet te creëren en ‘halen en brengen’ van informatie ziet als een

vanzelfsprekendheid;

● iemand die weet de belangen en verwachtingen van anderen goed te doorgronden en in staat goed

op te komen voor de belangen van de RUG;

● in staat om collega’s te inspireren, motiveren en optimaal te laten functioneren;

● Beschikbaar gedurende 2024 en 2025 voor minimaal twee dagen per week. Dagen en planning in

overleg te bepalen.

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend