Programmamanager data

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving

Rowica is voor de parttime vacature programmamanager data op zoek naar jou voor 24 uur per week.
 
Er is werk aan de winkel. Onze relatie, de gemeente Oss, is volop aan het digitalisering. Beschikbare en juiste data zijn onmisbaar voor goede dienstverlening, goede bedrijfsvoering en goede beleids- en besluitvormingsprocessen. In de functie van programmamanager ben je onder meer verantwoordelijk voor de vertaling van de datastrategie en zet je (technische) ontwikkelingen om naar kansen/oplossingen voor de organisatie. Draag je met jouw kennis over datagedreven werken graag bij de verdere groei van een 100.000+ gemeente? Dan is deze opdracht echt iets voor jou.
 
Wat ga je doen?  
Het programma ‘Data’ beoogt de professionalisering van het werken met data in Oss. Doel is datagedreven beleidsontwikkeling, monitoring, evaluatie en het organiseren van de brede randvoorwaarden voor datagedreven werken.
 
De gemeente heeft de ambitie om verder te digitaliseren. Dit brengt echter grote uitdagingen met zich mee. De dienstverlening wordt al steeds digitaler door het gebruik van innovatieve technieken zoals het gebruik van apps, chatbots en algoritmes. In de stad ontstaan netwerken van sensoren die data generen: het vraagstuk van wie deze data is, en wat we er mee kunnen doen ligt nog open.
 
Naast digitalisering staan informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda bij de gemeente. Bij al innovatieve technieken/ontwikkelingen is de rode draad duidelijk: data wordt hét middel om de dienstverlening aan burgers en bedrijven naar een hoger niveau te tillen en de maatschappelijke vraagstukken van de stad mee op te lossen. We willen dit versnellen en het daarnaast data verantwoord gebruiken.
 
Als programmamanager zorg je voor de vertaling van de data strategie en (technische) ontwikkelingen naar kansen en oplossingen voor de organisatie. Je verbindt bestaande digitaliseringagenda’s uit de business naar de juiste aanpak en benodigde randvoorwaarden. Tevens organiseer je de inrichting van datamanagement, data governance en de kwaliteit van data binnen de organisatie (data moet voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals rondom privacy, ethiek en security).
 
Datamanagement omvat onder meer: databases, datawarehouses en datamarts (tools voor het verzamelen, opslaan en opvragen van gegevens en voorzieningen om te helpen bij validatie, kwaliteitsbeheer en integratie met applicaties en analytische tools). Je weet als geen ander hoe hier mee omgaan moet worden en wat er gedaan moet worden.
 
Ook help je bij het inrichten van een Data expertise team. Je schakelt voortdurend met de ambtelijk en de bestuurlijk opdrachtgever, bestuurders, directie en overige strategisch adviseurs binnen de domeinen. Je betrekt externe partners in de stad zodat de juiste afspraken worden gemaakt op het juiste moment.
 
Jouw taken nog even op een rijtje:
 
 • Het zorgen voor inzicht en monitoring van samenhang tussen projecten en veranderactiviteiten.
 • Het Uitvoeren en eventueel bijstellen van de programmaopdracht. Hierin is een nadere uitwerking van de doelen, resultaten, benodigde beleidswijzigingen, projecten, scope, samenhang, organisatie en een onderbouwing van de benodigde middelen opgenomen.
 • Contacten leggen en onderhouden met belanghebbenden. Op het juiste moment benut je het netwerk om de project/programmaresultaten en -doelstellingen te bereiken. Ook verbind je andere lopende initiatieven binnen de organisatie met het programma.
 • Inrichten van en sturen op governance en programmaorganisatie.
 • Voorbereiden van overleggen met de sturingsdriehoek (met bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever). Tevens bereid je bestuurlijke informatie en besluiten voor.
 • Adviseren van de ambtelijk opdrachtgever over de te realiseren doelen, resultaten, haalbaarheid, beoogde effecten/baten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het beheersen van het programma in termen van geld, tijd en kwaliteit.
 • Je inspireert en motiveert programmamedewerkers en andere betrokkenen.
 
Samenvattend ben verantwoordelijk voor het volgende:
 
 • Verbetering van de professionaliteit van het datagedreven werken binnen de organisatie. Je zorgt voor coördinatie en aansturing.
 • Organisatievoorstel voor positionering data expertise team met bestaande en benodigde rollen.
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling en –ontwikkeling) en oplossingen zijn geïnitieerd en gerealiseerd ten behoeve van het datagedreven werken binnen het programma en de organisatie.
 • Data wordt op een juiste manier verwerkt en geanalyseerd met behulp data analytics en business intelligence oplossingen. Het Proces van data-inwinning, actualisatie, borging en beheer is opgezet.
 • Ontwikkeling brede educatie datagedrevenbeleidsontwikkeling.
 
Kortom; Ben jij de gedreven programmamanager data die lopende en nieuwe initiatieven in de gemeente én in de regio aan elkaar weet te verbinden? En daarmee tot werkbare en realistische oplossingen komt? Help Oss dan met de volgende stap in hun digitaliseringsproces.
 
Wat verwachten wij van jou?
 • Een Hbo en/of Wo-opleiding.
 • Ervaring als programmamanager data.
 • Ervaring met datagedreven werken.
 • Ervaring met programma- en projectmanagement.
 • Ervaring met het werken bij een publieke organisatie.
 
Wat kan je terug verwachten?
 • Een opdracht voor de duur van 6 maanden met opties tot verlenging.
 • Contractvorm: arbeidsovereenkomst of Zzp.
 • Salarisindicatie: 5700-6200 euro op basis van 24 uur per week afhankelijk van opleiding en ervaring/voor zpp’ers geldt een all-in uurtarief van maximaal 135 euro per uur.
 • Werklocatie: Oss en remote.
 
Hoe verloopt het sollicitatieproces?
Nadat je door ons bent ingediend, zal er op basis van de ingediende cv’s door onze klant een selectie worden gemaakt. De gekozen kandidaten zullen zo spoedig mogelijk worden uitgenodigd voor een gesprek. Wellicht moet je rekening houden dat het gesprek nu plaats zal vinden via skype of videobellen. Afwijzing of gunning zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten