Programmamanager aanpak weerbare sierteelt

Gemeente Westland
Bekijk opdracht


Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met bijna 115.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Team veiligheid en duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu. We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Voor het programma “Samen werken aan een weerbare sierteeltsector” zijn we opzoek naar een programmamanager.
In de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn zijn vestigingen gelegen van de bloemenveiling Royal Flora Holland (RFH) en van andere ondernemingen actief in de sierteeltsector. RFH is een zeer grote (economische) speler in Nederland, Europa en mondiaal. Binnen de sierteeltsector komen grootschalige nationale en internationale transport- en logistieke -, arbeids-, en financiële ketens bij elkaar. Dit in combinatie met andere (cultuur-) kenmerken van de sierteeltsector maakt deze sector aantrekkelijk voor misbruik door de georganiseerde criminaliteit met alle ondermijnende effecten van dien. Het is een infrastructuur waar criminelen binnen en buiten de veilingen graag gebruik van maken voor o.a. het smokkelen en doorvoer van verdovende middelen en andere illegale goederen, witwassen en arbeidsuitbuiting. Ondernemers en werknemers binnen de sierteeltsector krijgen bewust of onbewust mee te maken.

Het programma zet in op het voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit binnen de sierteeltsector. Dit doen we met steun van de minister van Justitie en Veiligheid die het programma financiert uit de landelijke versterkingsgelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het gaat hier om een publiek private samenwerking met een bovenregionale scope.

Het programma wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector. Het programmamanagement bestaat uit de programmamanager, een  projectleider Weerbaarheid & Barrièrevorming, een projectleider Toezicht, controle, opsporing en handhaving, een projectleider communicatie, een  projectleider informatievoorziening, een programma-secretaris en programma-ondersteuner.

De programmamanager komt tot een duurzame publiek private samenwerking in de aanpak van ondermijning binnen de sierteeltsector die zich richt op het opwerpen van barrières, het weerbaar maken van de sector en waar nodig het faciliteren van repressief optreden bij misstanden.

Werkzaamheden:

 • Invulling geven aan het programmamanagement en daarmee bijdragen aan het realiseren van de programmadoelstelling en te komen tot een duurzaam geborgde aanpak Weerbare Sierteeltsector per 1 januari 2025, incl. een werkende governance.

 • Algehele coördinatie op het programma en de te behalen resultaten en aansturen van het programmamanagementteam.

 • Het adviseren en ondersteunen van de Sierteelttafel (de stuurgroep) en het programmateam.

 • Het voorbereiden van de Stuurgroep en andere bijeenkomsten met de betrokken partijen.

 • Verhogen en vasthouden van het probleembesef en de urgentiebeleving bij de belangrijkste spelers op lokaal, (boven)regionaal en nationaal niveau.

 • Het ondersteunen van en adviseren over het inrichten en borgen van effectieve werkprocessen met draagvlak van alle betrokken partijen.


Competenties

 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/programma’s, projectresultaten/programmadoelstellingen en consequenties.

 • Binnen de sierteeltsector kennis hebben van het speelveld, eenieders rol daarin, de mogelijkheden en de heersende cultuur.

 • In kunnen springen op een rijdende trein.

 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/programma’s, projectresultaten/programmadoelstellingen en consequenties.

 • Daarnaast beschik je over bestuurlijke sensitiviteit, ben je sterk in plannen en organiseren. Ben je gericht op samenwerking en bewust van je omgeving. Een team kun je motiveren en sturen op resultaten.


Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 15.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 24 juni tussen 09:00 uur - 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur/ projectleider op het gebied van preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit;

 • Aantoonbare werkervaring met programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken, zowel in publieke als private context, benoem dit in het cv;

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programmamanager binnen een gemeentelijke organisatie;


Wensen • Aantoonbare werkervaring met en/of kennis van de IDS methodiek

 • Aantoonbare werkervaring met het realiseren van publiek private samenwerking binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen de sierteeltsector

 • Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/ projectleider op het gebied van preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken, zowel in publieke als private context, benoem dit in het cv


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht