Processpecialist

Hollandse Delta (Waterschap)
Bekijk opdracht


De afdeling Zuiveren en Onderhoud is verantwoordelijk voor het proces en onderhoud van 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 1 slibverwerkingsbedrijf en diverse rioolgemalen.
Voor de voortgang van het werkpakket van de afdeling en in het bijzonder het team Dokhaven/Sluisjesdijk  is er dringend behoefte aan een extra processpecialist voor de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven te Rotterdam.
Het betreft o.a.:

 • Bewaken trends en procesprestaties (korte termijn), dagelijkse storingsanalyse, bewaken storingen, opvolgen alarmen.

 • Bij afwijkingen oplossingen aandragen en dit organiseren.

 • Afstemming onderhoud met onderhoudsregisseur/werkvoorbereider.

 • Stelt in- en uitbedrijfname plannen op, draagt verbeterpunten aan

 • Controleert maandelijks de BBS urgenties en zet waar mogelijk terug op standaard.

 • Procesoptimalisatie,

 • Bemannen van de “controlekamer” • Installatie(onderdelen) in en uit bedrijf stellen


Verwachting duur opdracht.

De verwachte inzet op de opdracht is 24 uur per week.

De einddatum van de opdracht is 31 juli 2025, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van vierentwintig maanden (inclusief de initiële inhuurperiode).

De standplaats is rwzi Dokhaven te Rotterdam. Het genoemde uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten maar exclusief btw. En exclusief een reiskostenvergoeding voor dienstreizen tussen de verschillen lokaties van WSHD.

Eisen • CV indienen
  Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.

 • Eis kandidaat en/of adviesbureau
  Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.- Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis.
  - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.

 • Referenties
  Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:

  bedrijfsnaam
  naam referent
  telefoon nummer referent

 • Rijbewijs B
  Kandidaat heeft een rijbewijs B.- Kandidaat heeft een rijbewijs B.
  - Kandidaat heeft geen rijbewijs B.

 • Vaccinaties
  Kandidaat heeft de benodigde vaccinaties voor het werken op een zuivering of is bereid deze te halen voor aanvang werkzaamheden (DTP en Hepatitis A).- Kandidaat heeft de benodigde vaccinaties voor het werken op een zuivering of is bereid deze te halen voor aanvang werkzaamheden (DTP en Hepatitis A).
  - Kandidaat heeft niet de benodigde vaccinaties voor het werken op een zuivering en is niet bereid om deze te halen voor aanvang werkzaamheden (vaccinaties DTP en Hepatitis A).

 • Veiligheidscertificaten
  Kandidaat is in het bezit van een VCA certificaat en BHV of behaalt dit binnen twee weken na aanvang van de opdracht.- Kandidaat is in het bezit van een VCA-VOL certificaat of behaalt dit binnen twee weken na aanvang van de opdracht.
  - Kandidaat is niet in het bezit van een VCA-VOL certificaat en behaalt dit niet binnen twee weken na aanvang van de opdracht.


Wensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal  3 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft tussen de 1 en 3 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan 1 jaar ervaring.

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:Slib verwerking proces
  Zuiveringsproces
  Kennis en ervaring in het verrichten van proces en  het analyseren en verhelpen van storingen binnen een productieomgeving
  UTAZ of  Vapro C opleiding
  Vaktechnische kennis van elektrische- en mechanische apparatuur en installaties

  De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

 • Startdatum opdracht
  Kandidaat dient uiterlijk per 15 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.- Kandidaat is per 15 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is per 31 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is niet per 31 juli 2024beschikbaar voor de gevraagde uren.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal  mbo werk- en denkniveau.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.

 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht