Procesbegeleider gebiedsplannen Sport en Leefbaarheid

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Bronckhorst zoekt een daadkrachtige en verbindende procesbegeleider met ruime ervaring met trajecten waarbij het gaat om het samenspel tussen overheid en samenleving. Ook affiniteit met de thema’s sport en leefbaarheid is van belang.

Als procesbegeleider gebiedsprocessen organiseer je, faciliteer je en draag je zorg voor een (door maatschappelijke organisaties, inwoners en gemeente) gedragen invulling van de gebiedsvisie. De basis hiervoor is de uitgangspuntennotitie gebiedsvisie sport en leefbaarheid voor een vitaal Bronckhorst. Twee belangrijke onderdelen daarvan zijn het participatietraject per gebied met onze inwoners en het interne traject om de gemeentelijke betrokkenen integraal en actief te laten meedoen in dit proces. De verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke interne realisatie ligt bij de kwartiermaker, waarmee de procesbegeleider nauw samenwerkt.

De gebiedsprocessen kennen twee mijlpalen: een gebiedsvisie en een gebiedsplan. Dit wordt voor vijf gebieden ingezet. Daarnaast moet er een verbindende oplegger opgesteld worden. De procesbegeleider is verantwoordelijk voor het tot stand komen van deze documenten. De procesbegeleider wordt hierbij ondersteund door een kwartiermaker/wegbereider.

Verdere activiteiten zijn:

 • Ophalen van de interne analyses die nodig zijn voor de gebiedsprocessen. Denk hierbij aan beschikbare data over onderwijs, verenigingen, sport, dorpshuizen, etc.
 • Inzicht hebben in de trends en ontwikkelingen die impact hebben op sport en leefbaarheid en deze kunnen overbrengen aan de betrokkenen.
 • Het voorwerk doen voor de start van het proces;
 • -Het inrichten van kerngroepen per gebied
 • -Het uitdenken en opzetten van participatiemogelijkheden voor een breed bereik van de inwoners.
 • Het rapporteren over de voortgang aan de opdrachtgever (stuurgroep) en raad.
 • Het begeleiden, versterken en stimuleren van de kerngroepen.
 • Plaats: Hengelo Gld
 • Startdatum: 15-11-2023
 • Einddatum: 14-05-2024
 • Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
 • Uren per week: 32 tot 36

De interviews zullen plaatsvinden op maandagmiddag 13 november 2023 Gelieve hier rekening mee te houden.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten