Procesadviseur / Verandermanager Sr.

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De gemeente Utrecht werkt aan het verbeteren van de (keten)samenwerking tussen de organisatieonderdelen met als doel een merkbaar effect te realiseren voor onze “klant”: de burger, het bedrijf, ons Bestuur/de Politiek. Hiervoor gaan we aantal +/- 40 interne ketens uitwerken, verdeeld in 3 domeinen Fysieke Omgeving, Sociale Dienstverlening en Generieke (deel)processen, om deze samen met de organisatieonderdelen te herontwerpen en waarin we de inrichting,
sturing, informatiebeheer en systeemondersteuning in die ketens verbeteren conform de opgestelde leidende principes van het programma. Dit is een verlenging van een reeds bestaande rol. Voor bovenstaande opdracht is de Gemeente Utrecht op zoek naar twee personen in de rol van Procesadviseur en Verandermanager.

Jouw/jullie taken zijn:

 • Faciliteren van werksessies met vertegenwoordigers uit ketens en processen;
 • In kaart brengen van processen en ketens en het consolideren ervan in een GU ketenplaat en een set van kaders / werkafspraken;
 • Identificeren en in kaart brengen van verbeterpunten op het gebied van inrichting, sturing, rollen/actoren en informatiebeheer (werkwijze, ordening/bundeling, metadata, opslag en ontsluiting);
 • Inventariseren van de gewenste ICT ondersteuning van ketens en processen in samen werking met betrokken IPMteam(s) en het Functioneel Beheer team binnen het programma.
 • Ontwikkelen van opleiding- & trainingsmateriaal en documentatie t.b.v. gebruikersondersteuning;
 • Brug functie van begeleidingsteam naar (Technisch) Realisatie team en focus op Practices/ Standaardisatie ten behoeve van verbreding/ in beheer name.
 • Ontwikkelen van een ‘toolkit’ (methodiek en templates) waar de gemeente Utrecht op termijn zelfstandig in staat is om dit soort trajecten uit te voeren; Zowel ketenvorming en operationalisering (incl ICT kant hiervan), als ook de change/veranderaanpak hierbinnen;
 • Voorbereiden van adviezen voor de Regiegroep (stuurgroep), over proces/ketenplaat, kaders, informatiebeheer, businesscase en vervolg, ten behoeve van besluitvorming;
 • Begeleiden van de verandering in de domeinen en hun ketens en het gebruik en toepassen van de principes in de eigen afdelingen en teams.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht:

 • Je bent in de afgelopen 2 jaar in loondienst geweest bij de Gemeente Utrecht voor dezelfde/vergelijkbare werkzaamheden.
 • Je hebt kennis van en ervaring in de ontwikkeling en principes van Common Ground.
Wensen voor deze opdracht:

 • Je hebt werk- en denkniveau op HBO-niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als procesadviseur in grote overheidsorganisaties.
 • Je hebt ervaring uitvoeren projecten binnen een van de G4 gemeenten, bij voorkeur ervaring bij Gemeente Utrecht.
 • Je bent ervaren met de complexiteit die ketensamenwerking en digitalisering binnen overheid met zich mee brengt (samenspel politiek/bestuur/processen/systemen/mensen).
 • Je hebt IV/IT kennis en coördinerende ervaring in functionele vraagstukken i.s.m. met een ICT ontwikkel & beheerorganisatie te realiseren en in beheername te organiseren.
 • Je hebt ervaring met dit vraagstuk bij meerdere opdrachten voor verschillende middelgrote en grote gemeenten.
 • Je hebt ervaring met het onderwerp in het Fysieke domein en/of bedrijfsvoerings/bestuursdomein.
 • Je hebt ervaring met het kunnen verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Je hebt veranderkundige kennis, ervaring en gebruik van methoden bij minimaal twee organisaties in vergelijkbare proces/keten-digitaliseringstrajecten.
 • Je bent een ervaren projectcoördinator op gebied van procesinrichting, procesoptimalisatie (LEAN) , informatiebeheer en recordmanagement binnen gemeenten.
 • Je hebt ervaring met zaakgericht werken en het ontwikkelen van dienstverlening/ kanaal-concepten naar burgers en bedrijven.
 • Je hebt kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06055
Omgeving: Utrecht en thuiswerken
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 16 november 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur 
Sluitingsdatum: vrijdag 3 november 2023 om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten