Proces- en projectmanager

Gemeente 's-Hertogenbosch
Bekijk opdracht


De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een Interreg VI subsidie toegekend gekregen voor het project: Klimaatrobuust Stadgroen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een proces- en projectmanager.
Binnen het project bevordert de procesmanager de samenwerking tussen de partners en de gezamenlijke uitvoering van de projectactiviteiten. De procesmanager bewaakt de uitvoering en zorgt ervoor dat deze conform de aanvraag plaatsvindt en signaleert of er aanpassingen noodzakelijk zijn, welke dan met het Interreg Secretariaat besproken zullen worden voordat er daadwerkelijk een wijzigingsverzoek ingediend zal worden.
De procesmanager is namens de Projectverantwoordelijke partner (de gemeente ’s-Hertogenbosch) en het partnerschap het primaire contactpunt voor het Interreg Secretariaat en zal ook namens de projectpartners contact leggen met het secretariaat over vragen, mogelijke wijzigingen etc.
Deze verantwoordelijkheid omvat de volgende activiteiten:

 • het bewaken van de samenhang van het project en het behalen van de projectdoelstellingen;

 • het bewaken van de uitvoering (in tijd en inhoudelijk) van de verschillende werkpakketten en de verschillende activiteiten daarbinnen;

 • het toezicht houden op de financiën van het gehele project en de declaraties van partners;

 • het halfjaarlijks rapporteren van de inhoudelijke en financiële voortgang van het project;

 • het organiseren en bevorderen van de communicatie over het project als geheel en de relevante activiteiten en resultaten daarbinnen

 • het organiseren van (online) bijeenkomsten;

 • het organiseren van start- en slotconferentie;

 • het voorbereiden, voorzitten en rapporteren van de Project-en Stuurgroep (hierna: PSG-)vergaderingen;

 • het coördineren en begeleiden van eventuele wijzigingsverzoeken;

 • het begeleiden van partners bij eventuele controles ter plaatse;

 • het zorg dragen voor de goede afsluiting van het project en fungeren als aanspreekpunt voor het Interreg Secretariaat bij afronding van het project.


Bijzonderheden
Bij verlof/afwezigheid van >3 werkdagen meldt de opdrachtnemer dit vooraf bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij verlof/afwezigheid van 3 weken of langer dient de opdrachtnemer te zorgen voor gepaste vervanging indien gewenst door de opdrachtgever.
Een duo-aanbieding is wat betreft de opdrachtgever akkoord. Wij vragen u dan een gemiddeld uurtarief in te dienen voor deze uitvraag.

Kandidaatomschrijving


Deze kandidaat heeft ruime ervaring met projecten die leunen op Europese subsidies en die in staat is als brug te fungeren tussen de 12 Partners  (zowel in Nederland als in België) en de Europese instanties.
Hierbij zorgt en borgt de dienstverlener dat de doelen met betrekking tot de inzet van de subsidie en de uitvoering van de projecten worden behaald.
De ideale kandidaat heeft:

 • minimaal HBO niveau (of vergelijkbaar);

 • ruime kennis van Europese subsidietrajecten;

 • ruime ervaring met projectcoördinatie

 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

 • goede organisatorische vaardigheden;

 • affiniteit met financien;

 • een hands-on mentaliteit;

 • is een ster in het bewaken van deadlines;

 • ervaring met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.


Eisen



 • Aanwezigheid/beschikbaarheid.Bij verlof/afwezigheid van >3 werkdagen meldt de opdrachtnemer dit vooraf bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij verlof/afwezigheid van 3 weken of langer dient de opdrachtgever te zorgen voor gepaste vervanging indien gewenst door de opdrachtgever.

 • ErvaringMinimaal 5 jaar recente relevante ervaring met Europese subsidietrajecten. Dit blijkt uit het CV

 • ErvaringRuime ervaring met projectcoördinatie.
  Dit blijkt uit het CV.

 • Kennis en ervaringDe kandidaat heeft ruime aantoonbare kennis op het gebied van het Interreg subsidieprogramma.

 • Kennis en ervaringKandidaat moet aantonen (referentielijst) met welke partners in de afgelopen jaren is samengewerkt. Referentie vereist

 • Kennis en ervaringKandidaat moet kunnen aantonen (d.m.v. een referentie) dat hij naast de ervaring als betreffende manager, ervaring heeft met het coördineren en begeleiden van wijzigingsverzoeken in het kader van Europese subsidie. Referentie vereist

 • Kennis en ervaringKandidaat moet kunnen aantonen dat hij ervaring heeft met het coördineren en begeleiden van een Europees subsidie traject met diverse projectpartners (referentie vereist). Referentie vereist

 • OpleidingKandidaat beschikt over minimaal een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau. Dit blijkt uit het CV.


Wensen



 • Ervaring
  Ervaring met samenwerking met de betrokken partners in afgelopen 2 jaar. Dit blijkt uit het CV.

 • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

 • Kennis en ervaring
  Affiniteit met het onderwerp.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht