Privacy Officer

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Privacy Officer bij SamenTwente
Wat ga je doen
Jij wordt ingezet rond IZB privacyvraagstukken, het op orde brengen van het verwerkingenregister, ondersteunen bij DPIA’s en bij reguliere taken van de PO.
Als Privacy Officer (PO) adviseer jij samen met je team, over strategische, organisatorische en de menselijke kant van privacy. Je levert jouw bijdrage aan het beschermen van gegevens en bewaakt en verbetert de processen die dit mogelijk maken.

Daarnaast vertaal jij het privacybeleid van SamenTwente naar praktische richtlijnen en hierbij denk je vooral aan werkbare oplossingen. Je houdt actief toezicht op de naleving en handhaving van toepasselijke wet- en regelgeving bij reguliere processen en projecten. Eventuele afwijkingen worden door jou gesignaleerd en geanalyseerd. Jij gaat vol zelfvertrouwen om met eventuele risico’s en komt proactief tot verbetervoorstellen. Je neemt verantwoordelijkheid, bent flexibel, accuraat, analytisch en besluitvaardig.
 
Hoofd- en bijzaken kun je goed van elkaar scheiden en daarnaast in samenhang met andere organisatiefactoren bezien. Je communiceert helder en duidelijk en kan je daarmee aanpassen aan je gesprekspartner.


Collega’s voorzie je van de juiste informatie door middel van bewustwordingscampagnes, zodat privacy optimaal geborgd kan worden in nieuwe en bestaande processen.

We werken samen met ketenpartners zoals de GGD koepelorganisatie GGD GHOR en met de  Twentse gemeenten. Deze samenwerking bestaat bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, maar ook rond implementatie van nieuwe wetgeving zoals de Wet Open Overheid (WOO), Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de AVG en NEN7510.
Daarnaast werken we samen met organisatieonderdelen die op inhoud andere certificeringen vragen zoals HKZ, ISO9001 en NEN7510. Dit is een complexe, maar tegelijkertijd ook uitdagende omgeving waar je je kennis kunt inbrengen, maar ook kennis kunt opdoen.

Wie zijn wij 
SamenTwente is een overkoepelende organisatie voor de organisaties GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) en is gastheer voor Samen14, Kennispunt Twente en Twentse Koers. SamenTwente werkt met haar partners aan belangrijke opgaven om de inwoners van Twente gezond, veilig en vitaal te houden.
Het team
Jij werkt vanuit de afdeling Informatiemanagement en Technologie (IMT). Hieronder vallen de teams ICT, functioneel beheer, documentaire informatievoorziening, webbeheer en informatievoorziening, -beveiliging en privacy.  

Wat breng jij mee

- HBO/WO-opleiding, bij voorkeur in de richting informatiebeveiliging, (privacy) rechten of bedrijfskunde.
- Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring binnen het domein Privacy in een grotere organisatie.
- Brede kennis van privacy, omgaan met persoonsgegevens en beveiliging hiervan.
- Aantoonbare kennis en kunde van relevante wet- en regelgeving, met name gericht op Privacy (AVG).
- Het is een pluspunt als je in het bezit bent van de certificaten CIPP/E of CIPM. 

Bekijk opdracht