Principal Adviseur DATA – A0514358 | Gouda

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Principal Adviseur DATA – A0514358 kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
Als Programma Architect / Business Consultant Data Management duik jij diep in de materie van de kernregisters om een helder beeld te geven van de eerder bevindingen en mogelijke scenario’s om tot verbetering te komen. Je kijkt naar welke drijfveren, zoals Risico’s, Kosten, Integreerbaarheid, Onderhoudbaarheid, Verbetering van kwaliteit, relevant zijn voor DJI om tot een gedegen keuze te komen. Je beschikt dan ook over een netwerk van interne en externe specialisten die jou helpen om tot een goed advies te komen. Jij levert een bijdrage aan het concretiseren, ontwikkelen en implementeren van de informatie-, applicatie-, en technische infrastructuur. Daarbij werk je samen met projectleiders, businessanalisten, domein- en enterprisearchitecten en de IT leverancier. Je stemt de architectuur principes af met de Enterprise architecten. Binnen de kaders van tijd en budget en onder aansturing van de desbetreffende projectleider borg jij de projectstartarchitectuur van de projecten in de breedte en ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en bewaking ervan. Daarnaast moet je instaat zijn de solutionarchitectuur die op basis van de door jou opgestelde projectstartarchitectuur zal worden ontwikkeld door de leverancier te kunnen beoordelen. Omdat je de visionair bent geef jij richting aan technische architecten en domeinarchitecten en zijn goede communicatieve vaardigheden noodzakelijk. Je stemt samen met de enterprise-/domeinarchitect de solution- en projectstartarchitectuur af en borgt de richtlijnen. Je schept inzicht in de samenhang tussen diverse infrastructurele oplossingen. Je helpt ook bij het opstellen van functionele specificaties, programma’s van eisen, uitvoeren security en privacy toetsen en het ontwikkelen van businesscases en projectvoorstellen. Zo realiseer je samen tastbare oplossingen en concrete resultaten.

Achtergrond
Verbeteren van datakwaliteit door kernregisters (KR):
DJI wil zijn datakwaliteit verbeteren. Dat willen we onder meer bereiken met kernregisters. Dit zijn gegevensverzamelingen die onder verantwoordelijkheid van DJI worden onderhouden en die van belang zijn voor meerdere bedrijfsfuncties van DJI. Het gaat bijvoorbeeld over identiteitsgegevens van justitiabelen of gegevens over celcapaciteit. Met een programma waarin verbeteren van datakwaliteit en kernregisters voorop staat, willen we ervoor zorgen dat collega’s in de primaire processen erop kunnen vertrouwen dat zij altijd over de juiste gegevens beschikken. KR P&I. AJU en Standardwaarden zijn onlangs door het SIG onderzocht en zijn er voorstellen gedaan om dit te verbeteren. Op basis van de bevindingen en de impactanalyse, zal moeten blijken welke aanpassingen er nodig zijn om KR P&I, AJU en Standwaardwaarden te vernieuwen. Op basis van het SIG Rapport en de nieuwe wensen en architectuur, zal KR P&I en Aju (STW laten wij zo) of opnieuw gebouwd worden of worden aangepast om ook voor de toekomst te blijven voldoen.

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Vragen over transities: Je kan het beste je mails naar de inhuurdesk sturen ( [email protected] )

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht