Opzichter Cleanrooms

UMC
Bekijk opdracht


In het projectteam van de opdrachtgever UMC Utrecht, functioneer  je op de bouwplaats als controlerende en coördinerende ogen en oren van twee projecten; de Cel Therapie Faciliteit (CTF) en de Radionucliden Apotheek (RNA).

Functie inhoud
Als opzichter Cleanrooms is het jouw taak om toe te zien dat het bouwprogramma conform de gemaakte afspraken en normen van het UMC Utrecht wordt uitgevoerd. Dit alles op een veilige manier waarbij de overlast voor patiënt, medewerker en omgeving tot een minimum wordt beperkt. Je hebt intensief contact met de bouworganisatie van de aannemer-installateurs (projectleiders en uitvoerders) en met het eigen Uitvoeringsteam en de ondersteunende clusters van het UMC Utrecht. In deze rol heb jij een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat het project effectief en efficiënt gerealiseerd wordt, waarbij aspecten als optimale communicatie en maximale beperking van overlast voor gebruikers een cruciale rol spelen. Het is daarom belangrijk dat je projectmatig kunt werken en goed kunt communiceren. Je (digitale) informatie en administratie is op orde en je borgt je afspraken in een duidelijke en overzichtelijke manier. Je kent de vergunningen en stemt proactief af met bevoegd gezag om te zorgen voor een soepele oplevering, vrijgave en gebruiksvergunning.

Je kent de contractafspraken, contractstukken (TO) en Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Je doorziet de stand van het werk bouwkundig en installatietechnisch. Daar waar je afwijkingen of knelpunten aan ziet komen of constateert communiceer je constructief en daadkrachtig naar betrokken partijen. Tijdens de realisatie weet je met inhoud en juiste communicatie de belangen van het UMC Utrecht te bewaken en indien nodig ter plekke bij te sturen via de uitvoerder.

In jouw rol rapporteer je aan de manager bouwprogramma’s.

Projecten
De opdracht behelst het installatietechnisch opzicht voor twee projecten
Project 1 Cel Therapie Faciliteit
Het project realiseert diverse ruimten voor de CTF waaronder cleanroomruimten, een CEL-ruimte,  een materiaal opslag, gecombineerde kleedsluis voor dames en heren, een schoonmaak ruimte, een CRYO-ruimte en een QC-ruimte. De ruimten dienen te voldoen aan de vooraf bepaalde classificatie en luchtoverdruk. De technische voorzieningen en inpandige locatie maken het project tot een technisch bovengemiddeld complex project. Voor de borging van het eindresultaat voor dit project is een commissioningsplan opgesteld. Dit commissioningsplan beperkt zich tot het ontwerp van, het realiseren van en het gevalideerd opleveren van de gevraagde cleanrooms en nevenruimten. Het valideren en classificeren van de benodigde apparatuur en de daarbij behorende werkprocessen zullen door een extern bureau (Progress) worden begeleid. Een goede samenwerking tussen de leveranciers is noodzakelijk. Het plan vormt de basis voor de aannemer en installateurs voor het opstellen van hun commissioning deelplannen. Tevens worden door de diverse leveranciers per installatieonderdeel testprocedures, keuringsformulieren en of documenten voor functionele test opgesteld.

Project 2 Radionucliden Apotheek
De RNA is verantwoordelijk voor de levering van radioactief gelabelde moleculen, de radiofarmaca. Deze radiofarmaca worden gebruikt voor diagnostiek door middel van PET of SPECT-beeldvorming en het uitvoeren van behandeling door radionucliden therapie.
Voor de productie van radiofarmaca moet worden voldaan aan kwaliteits- en veiligheidseisen, Good Manufacturing Practice (GMP) voor klinische trials en GMP(z) voor VTGM/magistrale bereiding voor eigen patiënten. Voor het optimaal faciliteren van klinische zorg en onderzoek is de in-huis productie van radiofarmaca noodzakelijk.
Naast productveiligheid draagt het nieuwe GMP ook bij aan de het veilig werken met straling door de productie medewerker.

Afdeling
De afdeling bouwprojecten & inrichting (B&I) is verantwoordelijk voor de advisering, realisatie en verbetering van alle huisvesting en accommodaties binnen het UMC Utrecht. De afdeling heeft, samen met de directie Vastgoed, Huisvesting & Gebiedsontwikkeling, de taak om projecten zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Dit alles terwijl de dagelijkse zorg in het ziekenhuis doorgaat. Op de afdeling werk je samen met ongeveer 25 collega’s. Dit zijn projectengineers, opzichters, projectsecretarissen, interieurarchitecten en projectleiders. Tijdens de weekstart van de afdeling houden collega’s elkaar op de hoogte over elkaars werk, worden verbeterideeën ingebracht en knelpunten besproken.

Profiel
Als opzichter ben je verantwoordelijk voor het bewaken van het contract in de meest brede zin van het woord. Je draagt zorg voor uitvoering en controleert of aan alle verplichtingen voldaan wordt als het gaat om de kwaliteit van de bouw. Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw opdrachtgever en alle projectpartners gedurende de uitvoering.

Jouw kennis/ervaring en vaardigheden:

 • Een (gebouw) technische HBO-opleiding bij voorkeur aangevuld met BNA/VTS

 • Beschikt over aantoonbare ervaring (>5 jr) als opzichter met soortgelijke opdrachten in geld, tijd, complexiteit, omvang en bouwplaats-complexiteit (live Ziekenhuis)

 • Beschikt over de benodigde kennis van onder andere relevante wet- en regelgeving, normeringen en vaktechnische ontwikkelingen

 • Ervaren dossierhouder en -borger van een technisch/GMP project Ervaring bewaking, onderhandeling en afwikkeling meer- en minderwerken.

 • Snel en efficiënt kennis kunnen nemen van contractstukken.

 • Heeft leidinggevende capaciteiten en verbindend en sturend vermogen

 • Samenwerkende stijl; hard op de inhoud, zacht op de relatie én evaluerend

 • Communiceert helder en daadkrachtig en is communicatief sensitief

 • Spreekt alle deelnemers in het project aan op hun verantwoordelijkheden en taken

 • Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen

 • Staat stevig in zijn schoenen en is sturend op werk, controle en veiligheid

 • Pro-actief handelend naar alle partijen


Wij bieden
De opdracht biedt jou uitdagend, betekenisvol en afwisselend werk binnen een maatschappelijk bewuste organisatie, je draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in relatie tot het vastgoed. Je komt te werken in een leuk team waarin je samen optrekt en kennis deelt. Wij bieden een prettige, moderne werkomgeving met mogelijkheden om op afstand te werken. Het betreft een tijdelijke functie voor ca. 24 uur/week gedurende een periode van 30 maanden (geschatte doorlooptijd project).

Gewenste startdatum: begin juni 2024

Eisen • Aantoonbare ervaring in de rol van opzichter in soortgelijke opdrachten (qua omvang en complexiteit) in een ziekenhuisomgeving of vergelijkebare omgeving.

 • Ervaring met realiseren van cleanrooms.


Wensen • Beschikt over de benodigde kennis van onder andere relevante wet- en regelgeving, normeringen en vaktechnische ontwikkelingen.

 • Een technische opleiding op HBO niveau bij voorkeur aangevuld met BNA / VTS.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht