Ondersteuner civiele projecten

Gemeente Land van Cuijk
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Binnen het team Vastgoed, Grondzaken en Civiele Projecten zijn we op zoek naar een ondersteuner Civiele Projecten.
De projectondersteuner heeft een ondersteunende rol binnen het cluster Civiele Projecten en voor enkele projectleiders en projecten. Deze ondersteunende rol omvat de volgende taken en vaardigheden:


 • Verslaglegging bij (project)overleggen

 • Verantwoordelijk voor het actueel houden van projectoverzichten en -planningen

 • Verslaglegging in het kader van omgevingsdialoog

 • Begrip van en actief gebruik van de archiefsystemen

 • Begrip van de opbouw, processen en procedures binnen de Gemeente Land van Cuijk


Rol binnen het cluster/teamEén-op-één ondersteuning
De projectondersteuner is gekoppeld aan één of meerdere projectleiders en diens projecten. Dit betekent dat de inhoudelijke werkzaamheden van de projectondersteuner enkel betrokken worden op de gekoppelde projectleider(s). De inhoudelijke werkzaamheden kunnen de volgende taken omvatten:

 • Contact met interne vakteams en het organiseren van intern (project)overleg

 • Contact met externe partners/betrokkenen en het eventueel plannen en organiseren van extern overleg

 • Verslaglegging van interne en externe overleggen

 • Het plannen, organiseren en houden van informatie-/bewoners-/inloopavonden (volgens procedure)

 • Het versturen van informatie-/bewonersbrieven (volgens procedure)

 • Het bij- en gereedhouden van relevante projectinformatie

 • Het opvragen en uitzetten van benodigde inhoudelijke onderzoeken en het behouden van overzicht van de stand van zaken hieromtrent

 • Het proces van inkoop tot opdrachtverlening voor leveringen of diensten doorlopen volgens procedure

 • B&W-voorstellen opstellen en in procedure brengen, en hier de voortgang van bewaken


Algemene ondersteuning civiele projectenorganisatieNaast de taken die gekoppeld zijn aan de projectleiders en diens projecten, heeft de projectondersteuner ook algemene taken binnen het cluster Civiele projecten en binnen het team Vastgoed, Grondzaken en Civiele Projecten.

 • Het actueel houden van de projectenlijst en de uitvoeringsplanning die daaraan gekoppeld is, in overleg met de projectleiders en de toezichthouders binnen het team. Het terugkoppelen van de uitvoeringsplanning met interne collega’s.

 • Het bijhouden van binnenkomende verzoeken en vragen van bewoners en anderen en deze tijdig doorzetten naar de betrokken projectleider of andere afdeling

 • Het bijwonen van de team- en clusteroverleggen en eventuele verslaglegging daarvan

 • Niet-inhoudelijke ondersteuning van andere projectleiders, d.w.z. procesmatige ondersteuning;

  • Opstellen van informatie- en bewonersbrieven en deze volgens procedure laten verzenden

  • Plannen van overleggen met externe deelnemers

  • Reservering van (externe) ruimtes voor overleg

  • Opstellen/klaarmaken van een (opzet van een) B&W-voorstel • Het bijhouden van de JOIN-werkvoorraad in samenwerking met de clusters Vastgoed en Grondzaken; d.w.z. het toewijzen van binnenkomende zaken en het corrigeren van verkeerd gesorteerde zaken.

 • Het bijhouden van de Melddesk-werkvoorraad van het team en het toewijzen van meldingen aan de juiste projectleiders. Ook meldingen die niet direct over projecten gaan, kunnen door de projectondersteuner in behandeling worden genomen. Aan hun de verantwoordelijkheid om de melding/klacht bij de juiste interne collega (mogelijk van een ander team) neer te leggen en voor correcte afhandeling te zorgen.

 • Het doen van inventarisaties die benodigd zijn bij een ander team, het ophalen van informatie bij (betreffende) projectleiders, en terugkoppelen aan betreffend team


Rol buiten het team
Naast de verantwoordelijkheden van de projectondersteuner binnen het team Vastgoed, Grondzaken en Civiele projecten, heeft die ook taken welke verband houden met andere teams.

Kandidaatomschrijving


-      Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau
-      Ervaring met Microsoft Excel

Eisen • Ervaring met Microsoft Excel

 • Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring als ondersteuner van projectleiders
  Weging: 25 %

 • Ervaring bij een gemeentelijke organisatie
  Weging: 25 %

 • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Er zal worden gekeken naar geschiktheid en passendheid in de functie en de organisatie.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten