Moderator/Beheerder

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
Opdrachtgever 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. 1 overheid die goed werkgeverschap toont, flexibel georganiseerd is en technologie effectief inzet ten behoeve van haar dienstverlening aan de samenleving. De directie CIO Rijk heeft als missie het bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en ZBO's (zelfstandig bestuursorganen) optimaal wordt vormgegeven, door het stellen van kaders en daarop toe te zien. Je gaat werken bij de afdeling ICT Diensten en Voorzieningen binnen CIO Rijk. Project Voor het Beheerteam van de RijksOverheid Referentie Architectuur (RORA), zijn we op zoek naar een stevige moderator / beheerder voor ondersteuning van de Architectuurraad RORA, de RORA Community en beheer van de wiki en pleio omgevingen.


Eisen

  • Kandidaat beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau
  • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met soortgelijke werkzaamheden in een bestuurlijke omgeving
  • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het inrichten van wiki en/of community tooling
  • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het ondersteunen en modereren van een community
  • Wensen

  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met soortgelijke werkzaamheden
  • Mate waarin de kandidaat de opdracht ten uitvoer kan brengen
  • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever
  • Mate van ervaring en/of affiniteit met de interdepartementale context van de opdrachtgever
  • Mate van ervaring en/of affiniteit met ICT architectuur

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht