Medior/senior Back-end Developer

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)
NDW is een initiatief van rijk, provincie en gemeenten en regelt voor hen de inwinning van verkeersdata, ziet toe op de kwaliteit en stelt de data beschikbaar voor allerlei afnemers. Hiertoe maakten beheert de NDW verkeers- en netwerkmanagement applicaties voor en door
wegbeheerders. Van overheid tot navigatiedienst. Dankzij deze applicaties kunnen rijk, provincies en gemeenten er voor zorgen dat het verkeer goedwordt geregeld. Zo draag jij bij aan een veilige en gezonde leefomgeving.
De diensten zijn op hoofdlijnen:
- het inwinnen van verkeersgegevens;
- het leveren van verkeersgegevens aan afnemers: real time, als big data en als open data;
- het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in kwestie;
- het adviseren over het (verkeerskundig) gebruik van de NDW-gegevens.
Het doel van NDW is:
- Het bereiken van efficiency door schaalvoordelen, inkoopkracht, kennisbundeling
envoorkomen van redundantie in de uitvoering tussen individuele wegbeheerders.
- Het vergroten van maatschappelijke effecten door samenwerking door overheden
onderlingentussen overheden en marktpartijen.
- Het vergroten van publieksgerichtheid richting weggebruikers door onnodige
barrièrestussen wegbeheerders en marktpartijen weg te nemen.
- Het versterken van beleidsmatige activiteiten van overheden door beter inzicht
inverkeersgegevens.
Parallel werkt NDW aan een verdieping van haar netwerkorganisatie door haar partners meer te betrekken bij haar programmering en projecten. De interne processen zijn ingericht naar een Agile werkwijze. De partners van NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam, en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. NDW isadministratief ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Meer informatie is beschikbaar op www.ndw.nu

Team Backbone, DevOps team
Als medior/senior Back-end developer bij NDW maak je deel uit van een multidisciplinair en zelfsturend scrumteam. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden vanhoogwaardige applicaties. Je doet dat samen met een (proxy) product owner, een scrum master en verschillende collegaontwikkelaars. Je maakt gebruik van moderne technologieën en frameworks, zoals Java, Spring Boot en Azure-Cloud. Je houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied en je deelt je kennis en ervaring met je collega's. Ervaring met Angular is een pre om zo ook mee te
kunnen denken over de communicatie tussen frontend en backend. Team Backbone verzameld, combineert, en valideert realtime verkeersinformatie, om zo te komen tot het beste beeld van de weg. Deze 'digital twin' van de situatie op het wegennet wordt vervolgens in verschillende formaten beschikbaar gemaakt, zodat een zo breed mogelijke groep gebruikers bereikt en gewaarschuwd kan worden voor mogelijke gevaarlijke situaties. Hierin krijgen de developers tezamen de vrijheid om dit naar eigen inzicht te doen en geven we als NDW de ruimte om te innoveren en voor uit te denken.

Werkzaamheden
Binnen team Backbone ga je aan de slag met het ontvangen van realtime verkeersinformatie data vanuit leveranciers. Deze verwerken wij (o.a. verreiken, combineren) om tot een beeld te komen van de actuele situatie op de weg. De ontvangen data zetten wij om naar verschillende (internationale) standaarden zodat deze vervolgens gebruikt kunnen worden in andere toepassingen en door andere gebruikers. Hierbij ligt vooral de nadruk op back-end applicaties, waarbij ook een portaalfunctionaliteit is. Het team is verantwoordelijk voor de volledige keten van ontvangst, verwerking en beschikbaar maken, waarbij niet alleen de applicaties maar ook het hele platform beheert wordt. Alle toepassingen hebben een sterke geografische en tijd component en is het van belang dat de ontvangen data snel wordt verwerkt en beschikbaar gesteld. Deze data wordt vervolgens gebruikt door bijvoorbeeld verkeerscentrales, navigatiediensten en
filemeldingen. Je werkt binnen een Azure omgeving waarin zowel IAAS als PAAS diensten worden afgenomen. De ontwikkeltaal die wordt gebruikt voor de back end is met name Java. Er wordt op een agile manier ontwikkeld, waardoor er gedurende de sprints nog architectuurkeuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van bijvoorbeeld databasemanagement, API functionaliteit en ingezette Azure functionaliteit. Er wordt gewerkt in sprints volgens de Scrum methode. We streven naar continuous delivery, wat eisen stelt aan integratie van ontwikkel, test en deployment werkzaamheden.

Functie-eisen
Werk- en denkniveau
• HBO of hoger
• Afgeronde opleiding op het gebied van ICT/computer-science
• Aantoonbare ervaring (tenminste 3 jaar) met programmeren in Java.
• Ervaring met het programmeren voor database management systemen
• Kennis van en ruime ervaring in applicatie/software ontwikkeling in een (Azure)
Cloudomgeving met kubernetes
• Bekend met werken met schaalbare applicaties en microservices
• Ervaring met processen als continous-integration & -deployment obv containers en
GitOps
• Kennis en ervaring in het ICT Agile werkproces (scrum, sprints, stand-up, agile,
DevOps, CICD, OTAP)
• Flexibel, analytisch, accuraat, teamspeler, resultaatgericht, innovatief handelen

Aanvullende informatie
Het aanbieden van een ZP'er via een leverancier of het aanbieden van een professional via een inleen-doorleen constructie wordt door de opdrachtgever niet geaccepteerd.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht