Medior Adviseur verbijzonderde interne controle

(Talentenregio) Gemeente Hardenberg
Bekijk opdracht
Medior Adviseur verbijzonderde interne controle (8-16u)

HET GAAT OM HARDENBERG


Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dit doe je samen met ruim 550 collega’s. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.

De gemeente Hardenberg is een mooie en bijzondere gemeente om in te wonen en werken. Het uitgestrekte platteland gaat hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons door ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie.

Hardenberg blijft zich ontwikkelen. We werken toe naar ‘Landstad Hardenberg’. Om deze ambitie waar te maken is meer menskracht nodig. En daar hebben we jouw hulp voor nodig!

OPDRACHTOMSCHRIJVING
De adviseurs VIC komen te werken binnen het team concerncontrol. Het team bestaat uit de concerncontroller, de functionaris gegevensbescherming, de functionaris informatiebeveiliging, een privacy-officer en de adviseurs verbijzonderde interne controle. Dit team is onafhankelijk gepositioneerd rechtstreeks onder de gemeentesecretaris / algemeen directeur.   

In Hardenberg werken we continu aan de (door)ontwikkeling van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dat doen we door aandacht voor procesbeheersing en controles in de eerste, tweede en derde lijn. De resultaten van de interne controles dragen in belangrijke mate bij aan de controles van de accountant en aan de rechtmatigheidsverantwoording van het college aan de gemeenteraad. We werken aan een ontwikkeling waarin verschillende controles en audits in samenhang worden uitgevoerd, beoordeeld en gerapporteerd. Wij zijn van plan in 2024 een nieuwe applicatie in gebruik te nemen waarin controleresultaten en beoordelingen kunnen worden opgenomen. Voor informatiebeveiliging, privacy management, informatiebeheer, financiële rechtmatigheid, fiscale rechtmatigheid en risicomanagement.

Wij verlenen in 2024 nog diensten aan de gemeente Ommen voor processen van Maatschappelijk domein (backoffice), Openbaar gebied en ICT. De accountant van Ommen maakt gebruik van de werkzaamheden van de accountant van Hardenberg om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Daarvoor zijn auditinstructies opgesteld. De VIC doet de nodige werkzaamheden, waarmee voldaan wordt aan de invulling van de auditinstructies en de accountant van Hardenberg daarop kan steunen. Vanaf 2025 vervallen deze werkzaamheden.

Wat ga je doen:

 • De uitvoering van de Verbijzonderde interne controles voor de financieel relevante processen voor de boekjaren 2024 tot en met 2026;
 • Opstellen van auditrapporten voor het management en voor de interim controle en de jaarrekeningcontrole van de accountant;
 • Jaarlijks opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording;
 • Bijdragen aan de implementatie van een applicatie voor verantwoording van controles en rapportages;
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering verbijzonderde interne controle op financiële processen. Je zoekt daarvoor afstemming met de accountant over het controleplan, de aanpak en omvang van de controles en de aandachtspunten. Je actualiseert werkprogramma’s interne controle en beoordeelt de opzet van de werkprocessen.
 • Je kent de belangrijkste beleidsontwikkelingen en risicogebieden binnen de te controleren processen en de organisatie en stemt daarover af met collega’s.
 • Je draagt zorg voor het opstellen en het laten vaststellen van het verbijzonderde interne controle plan door het college van burgemeester en wethouders. Daarbij betrek je het concernmanagementteam.
 • Je legt de controles vast in een controledossier en bent verantwoordelijk voor de volledigheid van de dossiers.
 • Je draagt zorg voor de toetsing van de processen en rapporteert over bevindingen aan de proceseigenaren en aan het concernmanagementteam voorafgaand aan de interimcontrole van de accountant en na afronding van het begrotingsjaar.
 • Je stelt in afstemming met de concerncontroller de rechtmatigheidsverantwoording op voor het college.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant bij de interim controle.
 • Op verzoek van de concerncontroller voer je zelfstandig specifieke onderzoeken uit en de onderzoeksresultaten rapporteer je aan de concerncontroller.

WAT VRAGEN WIJ?

 

 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Analytisch vermogen
 • Onafhankelijk, stevig en rolvast
 • Samenwerkingsgericht
 • Verbindend
 • Overtuigingskracht
 • Communicatieve vaardigheden
 • Positieve grondhouding en dienstverlenende instelling

WAT BRENG JE MEE?

 • Je hebt een accountancyopleiding op WO-niveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de controle van jaarrekeningen van gemeenten;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de verbijzonderde interne controle binnen een gemeente;
 • Je hebt kennis van de methodieken, systematiek en systemen voor de uitvoering van interne controles;
 • Je hebt bij voorkeur meerdere jaren kennis van de regelgeving voor het opstellen van een rechtmatigheidsverklaring.

 

Bekijk opdracht