Medewerker GIS Team Baggeren

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Eén van de kerntaken van Waterschap Hollandse delta is het baggeren van watergangen om de aan- en afvoer van voldoende water mogelijk te maken en de waterkwaliteit goed te houden. Het beheergebied van Hollandse Delta is opgedeeld in baggervakken. Ieder jaar wordt een deel van deze baggervakken opgenomen in de onderhoudsplanning, waarbij na 8 jaar alle vakken zijn doorlopen. Binnen WSHD wordt het regulier onderhoud (baggerwerk) benadert als project. Het uitgangspunt is om de WSHD-kaders die gelden voor projecten hierop toe te passen.

Informatie opdracht
Binnen de GIS opdracht baggeren werk je aan de voorbereiding van de bestekken. Je verwerkt aanvullende gegevens, dwarsprofielen en presenteert eindproducten in onder andere CAD, Excel, ArcGIS Pro. Je kan met de tools en technieken binnen ArcGIS Pro werken. Je verwerkt landmeetkundig ingewonnen informatie naar profielvakken. Je voegt hier veldinventarisaties, peilgegevens en waterbodemkwaliteitsgegevens toe. Je maakt bestekstekeningen en thema-kaarten. Je levert producten aan de werkvoorbereiders en verwerkt de opmerkingen. De producten worden vóór de aanlevering door jou op volledigheid gecontroleerd. Je toetst en controleert de uitgevoerde werkzaamheden door de aannemers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Wensen voor deze opdracht

  • Je hebt MBO werk- en denkniveau.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.
  • Je hebt kennis van/ervaring met ArcGIS Pro en goede kennis van Excel en Access.
  • Je hebt ervaring met Autocad.
Competenties
  • Je bent in staat om de opdracht zelfstandig uit te voeren.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06086
Omgeving: Ridderkerk
Startdatum: 9 januari 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 2x tot een maximale inhuur van 24 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Dinsdag 14 november
Sluitingsdatum: Woensdag 8 november om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten