Medewerker Bedrijfsvoering IT – PMO CIO Office | Den Haag

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Medewerker Bedrijfsvoering IT – PMO CIO Office kun je ook vervullen op basis van een met FlexSpot®.

Achtergrondinformatie
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is dé centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Door de samenwerking met deze organisaties aan te gaan en onze krachten te bundelen, werken wij samen aan een veiliger digitaal Nederland.
Het Nationaal NCSC heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaar maken tegen digitale dreigingen. Door het snelgroeiende en veranderende cyber securitydomein ontwikkelt het NCSC zich in hoog tempo.

De unit Informatievoorziening & Techniek (IV&T) ondersteunt het NCSC bij het realiseren van de strategische doelstellingen door het leveren van het daarvoor benodigde IV-dienstverleningspakket. Binnen de unit IV&T worden alle diensten geleverd ter ondersteuning van de IT en informatie verwerkingsprocessen binnen het NCSC. Dit zijn o.a. het leveren van kantoorautomatiseringsvoorzieningen, het leveren van datamanagement diensten en het technisch ondersteunen van verschillende informatiesystemen, netwerken en andere oplossingen in een complex en gevarieerd IT landschap.

Functieomschrijving
De projectleider is operationeel verantwoordelijk voor een project op het gebied van projectmanagement. Hij werkt in opdracht van een project- of programmamanager, of van een andere opdrachtgever, bijvoorbeeld een manager van een afdeling.

Als medewerker bedrijfsvoering IT/senior PMO binnen de CIO-Office heb je een breed takenpakket. Je houdt zicht op budgetten (zowel voor het team, als voor de Unit) en vervult een belangrijke rol in inkoopprocessen en werving en selectie. Zowel binnen de CIO-Office als binnen de unit heb je een organiserende en coördinerende rol. Je werkt nauw samen met de PMO’s binnen de unit en stemt regelmatig af met de PMO’s binnen de andere units van NCSC.
De werkzaamheden zijn veelzijdig en variëren van het samenstellen van rapportages en het begeleiden van inkopen tot het actualiseren van interne informatievoorziening en notuleren van vergaderingen. Voor deze functie is het van belang om het overzicht te kunnen bewaren over een divers speelveld. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels. Je bent in staat proactief zaken te signaleren, gepaste acties af te stemmen en oplossingsgerichte initiatieven te nemen. Je bent resultaatgericht, weet hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen. Je bent breed inzetbaar, kunt meedenken in ontwikkelingen en bent bereid om waar nodig administratief-secretariële werkzaamheden op te pakken.
Beschrijving werkzaamheden
– Inhoudelijk en beheersmatig ondersteunen van de taken van de CIO-office;
– Monitoren van budgetten;
– Opstellen van behoeftestellingen en begeleiden en monitoren van inkoopprocessen;
– Het overzicht bewaken in wervings- en inhuur processen.
– Verzamelen en uitwerken van voortgangsrapportages, zowel inhoudelijk als financieel;
– Actualiseren interne informatievoorziening en communicatie vanuit CIO-Office en unit IV&T
– Logistiek en inhoudelijk voorbereiden en notuleren en verslagleggen van bijeenkomsten;
– Vastleggen besluitvorming en acties en monitoren opvolging acties;
– Informatiemanagement en archivering;
– Uitvoeren van onderzoek naar specifieke onderwerpen of problemen.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Tummers bereikbaar op het nummer: 0615021386. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht