Manager Multiketen

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Voor onze directe eindklant in de omgeving van Amsterdam zijn wij op zoek naar een Manager Multiketen.

 • Start: zo spoedig mogelijk, uiterlijk medio maart
 • Duur: 6 maanden
 • Inzet: 36 – 40 uur per week
 • Tarief: marktconform
 • Locatie: op locatie, gedeeltelijk vanuit huis is mogelijk

LET OP: voor deze opdracht geldt een intensieve screeningsprocedure met het opvragen van referenties, VOG, bezoek aan huis, etc.

Opdrachtomschrijving

Onze opdrachtgever is een belangrijke ketenpartner in de financiële wereld. Ter tijdelijke vervanging van de huidige manager zoeken wij een interim Manager Multiketen. Als interim manager van de Multiketen ben je voortdurend bezig met het samenwerken met collega’s in een multidisciplinair team, dat overkoepelend de primaire bedrijfsprocessen ondersteunt door de verbinding tussen de interne organisatieonderdelen en externe ketenpartners te faciliteren.

De Multiketen bundelt regisserende capaciteiten rond de waardeketens, met als specifiek aandachtsgebied de elementen uit de ketens die per definitie gedeeld of een collectief karakter hebben. De Multiketen opereert hierbij grotendeels namens de waardeketens en heeft mandaat om binnen de afspraken met de waardeketens sterk gepositioneerd naar partners en andere afdelingen in de keten te handelen.

Je zal leiding geven aan een team van 19 professionals, toont eigenaarschap van de volledige Multiketen-portfolio en legt financiële verantwoording af. Je vertaalt de visie van onze eindklant naar tactische en operationele doelen en stuurt op de realisatie daarvan (regievoering). Daarbij stem je natuurlijk de bedrijfsprocessen en interne organisatie af op veranderingen in de strategie of prioriteitsstelling. Je bent transparant ten aanzien van de afweging over de gewenste kwaliteit en haalbaarheid, zegt wat je doet en doet wat je zegt. Ook bied je medewerkers perspectief en stimuleer je hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je begeleidt ze in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn, waarbij je ze faciliteert, coacht en ondersteunt. Je biedt medewerkers autonomie en spoort ze aan om eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.

Het team bestaat uit partnermanagers, procesmanagers, business continuity managers, escalatiemanagers, servicemanagers, architecten, deliverymanagers, etc.

Als Interim Manager Multiketen heb je aandacht voor het vernieuwen en verbeteren van alle aspecten in de organisatie. Daarbij creëer en stimuleer je een reflectief en positief lerend team- en organisatieklimaat en vervul je daarbij uiteraard een voorbeeldrol door vernieuwend, creatief en/of origineel te denken en te handelen om vernieuwende ideeën te realiseren. Je zoekt daarbij actief persoonlijke feedback en durft te experimenteren, bewust risico’s te nemen, zonder bang te zijn.

Financieel ben je verantwoordelijk voor het beheren en managen van het budget en zie je toe op het ontwikkelen, communiceren en onderhouden van business cases. Je kunt op elk moment de impact van (financiële) mee- en tegenvallers in de ketens duiden en heb je als geen ander inzicht in cost drivers waar je voortdurend bewust mee om gaat.

Als interim manager van de Multiketen ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende resultaten:

 • De integrale planning-, control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen wordt volgens afspraak uitgevoerd.
 • Opdrachten voor projecten en programma’s zijn professioneel en volgens afspraak verleend, begeleid en geaccepteerd.
 • Verschillen in kennis, ervaring en achtergronden van medewerkers zijn optimaal benut.
 • Er is een stimulerend en veilig werkklimaat in het organisatieonderdeel.
 • De afdeling is aangesloten op en beweegt mee met relevante ontwikkelingen.
 • De sturing op vernieuwing en verbetering van werkprocessen, producten en diensten is gerealiseerd.
 • Gestelde doelen worden gehaald binnen het afgesproken en toegekende budget.
 • De wenselijkheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde werkzaamheden zijn duidelijk uitlegbaar.
 • Met relevante partijen wordt in gezamenlijkheid gewerkt en belanghebbenden voelen zich betrokken en gehoord.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een wo-werk- en denkniveau en hebt gedegen kennis in de financiële industrie.

 • Je kunt tactisch en strategisch denken en handelen.
 • Je hebt ervaring met chartale dienstverlening, financiële transactieverwerking, uitbesteding van diensten, informatietechnologie en -beveiliging, risicomanagement en (regulatory) compliance.
 • Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving binnen de financiële sector.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring, waaronder het aansturen van professionals.
 • Daarnaast ben je communicatief en analytisch, hebt een groot probleemoplossend vermogen, toont initiatief, bent integer en organisatiesensitief. Je kunt reflecteren, inspireren, coachen en een groep aansturen, je hebt omgevingsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en relativeringsvermogen.

Interesse?

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG-zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners.

Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Hoeveel uur per week;
 • Eigen medewerker of freelance;
 • Vakantie;
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten.
Reageren
Heb je een vraag over deze interim opdracht?
Contact met
Hiring Consultant
Christi van der Meer
Bekijk opdracht