Leerplichtambtenaar

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Bekijk opdracht


Functiehouder legt verantwoording af aan de direct hiërarchisch leidinggevende.

Doel van de functie
Het verrichten van vakspecialistische werkzaamheden. Is belast met advisering over beleidsuitvoering.

Generieke taken

1. Verricht vakspecialistische werkzaamheden die voortvloeien uit het geformuleerde beleid en bestaande wet- en regelgeving, waaronder:

 • het uitvoeren van en toetsen aan procedures, wetten en regelingen;

 • het opstellen, uitwerken, toetsen en/of beoordelen van plannen, aanvragen, rapportages, vergunningen, programma’s, trajecten, berekeningen en tekeningen;

 • het verrichten van analyses en onderzoek;

 • het toezicht houden op werk van derden.


2. Adviseert en rapporteert over de beheersmatige en uitvoeringsgerichte aspecten van het vakgebied.

3. Verricht (bestand- en/of archief) beheer werkzaamheden op het vakgebied.

4. Is belast met voorlichting, financieel beheer, correspondentie e.d. op het werkterrein.

Eisen • De inhurende organisatie zal bij gunning van opdracht een integriteitsverklaring overhandigen aan de kandidaat welke ondertekend dient te worden. Hier dient u als aanbieder mee akkoord te gaan.

 • Minimaal 4 jaar ervaring als leerplichtambtenaar


Wensen • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
  - empathie
  - verbeteringsgericht
  - assertief
  - daadkrachtig
  - communicatief vaardig
  - samenwerkingsgericht

 • Relevante ervaring in een van de gemeenten in Zuid Oost Utrecht als leerplichtambtenaar is een pre


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht