Kwartiermaker/ Projectleider Afvalinzameling

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Per 1 januari 2026 is Venlo op zoek naar een nieuwe afval inzamelaar. Dit kan zowel een marktpartij zijn als het inbesteden van afval-inzameldiensten of een hybride oplossing waar een deel aan de markt wordt gelaten en een deel middels interne dienstverlening wordt verzorgd. Doelstelling is om in september 2024 besluitvorming te hebben welk deel (of volledig) aan de markt wordt gelaten en welk deel middels interne dienstverlening wordt opgepakt. Indien een deel door eigen dienstverlening wordt verzorgd dient ook de positionering van deze dienstverlening te worden vastgesteld in september 2024. 

Het in 2023 door de Raad vastgestelde grondstoffenplan en het daarbij in ontwikkeling zijnde uitvoeringsplan grondstoffen is de basis van welke afvalstromen op welke manier worden ingezameld en op welke frequentie. De focus van de opdracht ligt op de volgende aspecten:

- Nader uitwerken van de reeds opgestelde businesscase eigen inzameling

- Besluitvorming over hoe de inzameling moet worden vormgegeven 

- Voorbereiden eigen inzameldienstverlening (indien toe besloten)

o Inkopen van diensten/ leveringen

o Adviseren en mede opstellen van functieprofielen

o (mede) werven en aanstellen van functionarissen voor de afvalinzameling

o Adviseren over huisvesting van mensen en middelen. 

- Het in kaart brengen van risico’s en deze actief beheersen

- Terugval scenario uitwerken en dit voorbereiden

Om tot realisatie te komen van bovenstaande wordt van u een projectmatige aanpak gevraagd. Stap één is het formuleren van een projectopdracht en projectplan om op die manier gericht met betrokken medewerkers in het projectteam tot een succesvol resultaat te komen. 

Functie-eisen

Voor de rol als kwartiermaker/ projectleider zoeken we iemand die in staat is in het volgende:

-Relevante opleiding op HBO/WO niveau in de richting van

Milieukunde of Milieumanagement:

 • Focus op duurzaam afvalbeheer en milieubeleid.
 • Kennis van grondstoffen- en afvalstromen.

Civiele Techniek of Stedelijke Ontwikkeling:

 • Begrip van infrastructuur en logistiek van afvalinzameling.
 • Technische kennis van stedelijke afvalbeheersystemen.

-Het gehele traject in een concreet stappenplan en projectopdracht uit te werken;

-Zorg te dragen dat per medio 2025 de afval inzameling is geborgd in de gemeente Venlo;

-Ervoor zorgen dat per 1 januari 2026 een geruisloze overgang naar de nieuwe inzamelaar kan plaatsvinden;

-Affiniteit met logistieke/ afvalprojecten in een stad als Venlo van vereiste in de rol van kwartiermaker/ projectleider afval.

Competenties

Om de omschreven rol goed te kunnen vervullen, zijn zowel de soft skills, met name goede communicatievaardigheden, als inhoudelijke bekendheid met , affiniteit en ervaring, met vergelijkbare projecten van belang. Belangrijke competenties zijn hierbij:

-Projectmatig werken

-Resultaat gericht

-Implementatiekracht 

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van jouw profiel en gaat uit van schaal 12 met een maximum van € 6777,- uitgaande van 36 uur per week. Je krijgt dus:

 • 12 x je maandsalaris
 • Een 13e maand die periodiek naar rato wordt uitgekeerd
 • 8,33% vakantiegeld berekend over 12 maandsalarissen

Contractvorm

 • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
 • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Pensioen Plus regeling (opbouw vanaf dag 1)
 • Jaarlijks netto €3500,- opleidingsbudget
 • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
 • Mogelijkheid tot bonussen
 • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
 • Reiskostenvergoeding
 • Thuiswerkvergoeding

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend