Kam Specialist

Hollandse Delta (Waterschap)
Bekijk opdracht


Afdeling Beheer en Onderhoud draagt zorg voor een optimale leef- en werkomgeving van klanten en medewerkers van waterschap Hollandse Delta. Dit doet de afdeling door het beheren en doen onderhouden van de bestaande infrastructuur van WSHD, zodat droge voeten, veiligheid en schoon water worden bewerkstelligd.

Informatie opdracht
De opdracht KAM bestaat uit:

 • het ontwikkelen en beheren van het KAM-zorgsysteem en alle bijbehorende documentatie;

 • het op orde brengen en houden van kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten;

 • het ontwikkelen van programma's voor het beperken van bijvoorbeeld biologische, chemische en fysische risico's;

 • het uitvoeren van risico-inventarisaties en interne audits;

 • het bijhouden van ontwikkelingen in de arbo- en milieuwetgeving;

 • het bedenken van acties voor mogelijke calamiteiten en dit vastleggen in het KAM-zorgsysteem;

 • het organiseren van de bedrijfshulpverlening (bhv);

 • het vastleggen en monitoren van activiteiten op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid;

 • het voorstellen van verbeteractiviteiten en het aanscherpen van het beleid;

 • het creëren van draagvlak voor milieu-, veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsbeleid; • toolboxen opstellen en geven en veiligheidsissues op het hoofdkantoor (Ridderkerk) afhandelen;

 • het uitvoeren van KAM-rondgangen en periodieke visuele rondgang bij de installaties;

 • assisteren bij oefeningen;

 • het reviewen van documenten.


Verwachting duur opdracht
De verwachte inzet op de opdracht is (gemiddeld) 36 uur per week.

De einddatum van de opdracht is 31 oktober 2024, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van vierentwintig maanden (inclusief de initiële inhuurperiode).

De standplaats is Ridderkerk. Het genoemde uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten maar exclusief btw.

Middelen zoals telefoon, auto, laptop/tablet en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet door waterschap Hollandse Delta verstrekt.

Waterschap Hollandse Delta nodigt maximaal drie kandidaten uit voor een matchingsgesprek. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk op de dag van de geplande gunning geen uitnodiging voor de matchingsgesprekken heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Eisen • CV indienen
  Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.

 • Eis kandidaat en/of adviesbureau
  Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.- Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis.
  - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.

 • Opdracht omschrijving
  Inschrijver heeft kennis genomen van de opdracht omschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 1.

 • Referenties
  Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:

  bedrijfsnaam
  naam referent
  telefoon nummer referent

 • Rijbewijs B
  Kandidaat heeft een rijbewijs BE.- Kandidaat heeft een rijbewijs B.
  - Kandidaat heeft geen rijbewijs B.

 • Veiligheidscertificaten
  Kandidaat is in het bezit van een VCA-VOL certificaat.- Kandidaat is in het bezit van een VCA-VOL certificaat.
  - Kandidaat is niet in het bezit van een VCA-VOL certificaat.


Wensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft tussen de 2 en 3 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan 2 jaar ervaring.

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:Arbo, veiligheid, gezondheid en welzijn;
  het opstellen en geven van toolboxmeetings;
  het beoordelen van taakrisicoanalyses;
  het uitvoeren van veiligheidsrondgangen op (grote) mechanische installaties;
  ervaring als QHSE-coördinator.

  De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal mbo werk- en denkniveau en de opleiding tot KAM-coördinator, basisopleiding Kwaliteit, Arbo en Milieu of de opleiding MVK behaald.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.

 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht