Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling (alleen voor ZZP’ers)

Gemeente Ede
Bekijk opdracht

Wat ga je doen?

Voor gemeente Ede zijn wij op zoek naar een Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wat ga je doen? 
Het coördineren en begeleiden van ruimtelijke initiatieven van het begin tot het eind. Denk daarbij aan ontwikkelingen bij agrarische bedrijven (zowel functieverandering als doorontwikkeling), particuliere woningbouwinitiatieven en/of ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.  Daarin ben je zowel intern aanspreekpunt voor collega’s als extern het aanspreekpunt voor initiatiefnemers.

Verantwoordelijkheden

  • het maken van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van planprocedures. Je informeert initiatiefnemers hierover veelal schriftelijk, maar je gaat ook proactief in gesprek waar dat nodig is. Ook ben je betrokken bij het opstellen van gemeentelijk en regionaal beleid en geef je advies in ruimtelijke projecten;
  • de verdere implementatie van de Omgevingsvisie Ede 2040, die sinds mei 2022 als strategisch afwegingskader fungeert voor het beoordelen van nieuwe plannen en projecten. In anticipatie op de Omgevingswet is het van essentieel belang om gezamenlijk aan vraagstukken te werken vanuit een gedeeld kader. Je werkt integraal en in nauwe samenwerking met collega's van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, projectleiders, beleidsadviseurs en juristen van de Omgevingsdienst De Vallei. Bovendien draag je zorg voor het creëren van draagvlak voor de plannen en voor passende voorlichting en communicatie, zowel intern binnen onze organisatie als extern naar de samenleving. Dit omvat onder andere jouw aanwezigheid bij raadsvergaderingen en bewonersbijeenkomsten, waar je heldere uitleg geeft over beleid, plannen en procedures;
  • het volgen van relevante interne en externe ontwikkelingen in het juridische en planologische werkveld. Hiervoor neem je deel aan interne en externe overleggen, werkgroepen en netwerken.

Wat vragen we van jou?

  • Ervaring met het begeleiden van planprocedures;
  • Ervaring met het maken van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen;
  • Kennis en ervaring met het werken vanuit de omgevingswet;
  • Ervaring met complexe dossiers op het gebied van stikstof en andere cruciale milieuaspecten.

Overige informatie

CV van maximaal 5 pagina's
Kandidaat is bereid om na een maximaal 1000 uur in loondienst bij gemeente Ede te komen werken.

Bekijk opdracht