Jeugdgids

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving

Jouw uitdaging
Jouw taken zijn gericht op het verlenen van kortdurende jeugdhulp en het doorverwijzen naar andere voorzieningen en tweedelijns jeugdhulp waar nodig. Je werkt vanuit de gemeentelijke organisatie. Het uitgangspunt in je werk is dat kinderen en gezinnen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht problemen oplossen en hierbij ondersteun je hen waar nodig. Je werkt conform de werkwijze van de Dronter Koers. De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Als Gids jeugd werk je nauw samen met de aanwezige ondersteuning van de jeugdigen en hun ouders. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op www.dronten.nl.

Een greep uit je werkzaamheden:

 • Het analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Daarbij heb je altijd aandacht voor de veiligheid van het kind;
 • Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals, bijvoorbeeld school, maatschappelijke partners, zorgaanbieders en huisarts);
 • Het bieden van kortdurende ondersteuning (gemiddeld vijf keer) door middel van gesprekken of andere vormen van hulpverlening met kinderen en het systeem;
 • Het geven van pedagogische adviezen;
 • Het in samenspraak met betrokkenen zo nodig komen tot een passend hulpverleningsaanbod, waarbij helder wordt welke ondersteuning zal worden ingezet en met welk doel;
 • Het afstemmen met partners in het sociale domein;
 • het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie;
 • Regiefunctie op het proces (opstellen routeplan, evalueren van de resultaten uit het routeplan), en
 • In afstemming met beleid ontwikkel je waar nodig (projectmatig) preventief (groeps)aanbod.

Dit breng je mee
Jij brengt een schat aan kennis en ervaring mee op het gebied van veiligheidsvraagstukken en gezinssystemen, pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en pedagogische en psychologische interventietechnieken. Naast deze expertise zijn eigenschappen zoals overtuigingskracht, het vermogen om gestructureerd vragen te verhelderen, en het stellen van duidelijke grenzen van onschatbare waarde. Jij weet niet alleen je positie perfect in te nemen, maar ook de focus op hulpaanbod te formuleren en te bewaken met een oplossingsgerichte, systemische aanpak. Met uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, een sterk analytisch vermogen en het vermogen om met een ‘helicopterview’ te werken, pas jij perfect in deze uitdagende rol.

Selectiecriteria

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding (MWD, pedagogiek);
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen de jeugdhulpverlening;
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als gids/consulent jeugd bij een gemeentelijke organisatie;
 • Je durft grenzen te stellen en verantwoordelijkheden terug te leggen;
 • Je bent een SKJ geregistreerde professional;
 • Je hebt al eerder binnen een gemeente in onze provincie gewerkt, dan is dat een pré.

De eisen

Alles uitklappen

Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding richting MWD en/of pedagogiek.

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen de jeugdhulpverlening.

Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als gids/consulent jeugd bij een gemeentelijke organisatie.

Je bent een SKJ geregistreerde professional. Dit staat duidelijk aangegeven op het CV.

De kandidaat is 32 uur per week beschikbaar.

De wensen

Alles uitklappen

Je hebt al eerder binnen een gemeente in onze provincie (Flevoland) gewerkt.

Je hebt kennis van de sociale kaart van de gemeente Dronten en de Dronter Koers. Dit blijkt uit opgedane werkervaring

De kandidaat heeft bij voorkeur een lager tarief dan het maximum uurtarief (incl. reis- en verblijfkosten) van 85 euro excl. BTW

De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Bekijk opdracht