Java Full Stack Ontwikkelaar DSO

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
De ontwikkelaar is werkzaam in het ontwikkelteam Loket en Samenwerken binnen het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Werkzaamheden zijn:

 • Het doorontwikkelen van het Loket, Samenwerkfunctionaliteit en Helpcentrum, gebruik makend van de Toolkit en UX-ontwerpen
 • Het ontwikkelen van de noodzakelijke mocks/stubs
 • Het ontwikkelen van geautomatiseerde functionele, unit tests en e2e tests
 • Ontwikkelen van JAVA back-end oplossingen en deze aansluiten op ESB
 • Integreren en implementeren van CMS, DMS, MinIO en IAM oplossing(en)
 • Ontwikkelen van frontend oplossingen mbv het Angular framework, gebruik makend van ShadowDOM webcomponent technologie
 • Uitvoeren DevOps werkzaamheden zoals deployment en buganalyse en -fixing

Achtergrond opdracht
Het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseert de ICT producten (applicaties, gebruikerstoepassingen, interfaces, services) rondom de implementatie en het gebruik van de nieuwe Omgevingswet. Door de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar (zie verder www.AandeslagmetdeOmgevingswet.nl).

Eisen

 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring met Angular en is JAVA-ontwikkelaar op senior-niveau
 • Heeft minimaal 3 jaar kennis van de development frameworks en tooling: Junit, Jest, SonarQube, Checkstyle, GitLab, Kubernetes, Helm, Maven, Nexus, Docker, Git, Gitflow, Kibana, Grafana, OWASP, JIRA, Linux Bash, Java 15, Cypress, K6
 • Heeft mininaal 3 jaar ervaring met DevOps en Continuous Delivery
 • Kennis en ervaring met bouwen en integreren van Webservices (SOAP, JSON, REST, Swagger)
 • Kennis van Oauth 2.0, OpenID Connect en OWASP Top 10
 • HBO niveau (ICT opleiding op het gebied van Software Ontwikkeling ) (7 jaar)
 • Angular en JAVA15-ontwikkelaar op senior-niveau (3 jaar)
 • Aantoonbare kennis van Kubernetes Helm Docker Spring Boot Selenium en Cucumber (3 jaar)
 • Kennis en ervaring met shadow-DOM (webcomponenten) en minIO (1 jaar)
 • Wensen

 • Ervaring bij de rijksoverheid
 • Ervaring met werken volgens SCRUM/SAFe framework
 • Affiniteit met Ops
 • Competenties

 • Teamplayer, maar kan ook uitstekend zelfstandig werken
 • Agile/Scrum mindset
 • Scherpe luisteraar, meedenker en pragmatisch
 • Complexe zaken op een begrijpelijke wijze uitleggen
 • Probleemoplossend vermogen
 • Aanvullende Informatie
  Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten